Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Gelders Archief )

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
113.152 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Inventaris
6. Stukken niet behorend tot dit archief of waarvan het verband met dit archief onduidelijk is
6.2. Stukken waarvan het verband met het archief onduidelijk is
5198 Stukken betreffende het geschil tussen Dirk van Bronckhorst en Batenburg, landdrost van Kleef, namens zijn moeder, en zijn tante Margaretha vrouwe van Broekhuizen, inzake de nalatenschap van heer Evert van Wilp, ridder, en diens zuster Belia van Wilp, vrouwe van Middachten. Met retroacta betreffende de erflaters en Belia’s echtgenoot, heer Arnold van Middachten, 1465-1507. 1 band
Regest
5198.1-0011 Floris van Egmond, stadhouder-generaal van het land van Gelre, garandeert Andries van Visschenich (Fischenich, tegenwoordig onder Keulen) genaamd Bell (Horbell, tegenwoordig onder Hürth) bij gevangenschap het losgeld van 1400 of 1500 Philippusgulden, de aflossing van de 2800 goudgulden die hertog Karel hem nog schuldig was en het recht van zijn vrouw op Wilp.
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Stukken niet behorend tot dit archief of waarvan het verband met dit archief onduidelijk is
6.2. Stukken waarvan het verband met het archief onduidelijk is
5198 Stukken betreffende het geschil tussen Dirk van Bronckhorst en Batenburg, landdrost van Kleef, namens zijn moeder, en zijn tante Margaretha vrouwe van Broekhuizen, inzake de nalatenschap van heer Evert van Wilp, ridder, en diens zuster Belia van Wilp, vrouwe van Middachten. Met retroacta betreffende de erflaters en Belia’s echtgenoot, heer Arnold van Middachten, 1465-1507. 1 band
Regest
5198.1-0010 Floris van Egmond, stadhouder-generaal van het land van Gelre, neemt Andries van Visschenich (Fischenich, tegenwoordig onder Keulen) genaamd Bell (Horbell, tegenwoordig onder Hürth) met zeven legerpaarden in dienst en stemt in met diens aanname van acht goede knechten voor de bewaring van het huis Rosande.
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Stukken niet behorend tot dit archief of waarvan het verband met dit archief onduidelijk is
6.2. Stukken waarvan het verband met het archief onduidelijk is
5198 Stukken betreffende het geschil tussen Dirk van Bronckhorst en Batenburg, landdrost van Kleef, namens zijn moeder, en zijn tante Margaretha vrouwe van Broekhuizen, inzake de nalatenschap van heer Evert van Wilp, ridder, en diens zuster Belia van Wilp, vrouwe van Middachten. Met retroacta betreffende de erflaters en Belia’s echtgenoot, heer Arnold van Middachten, 1465-1507. 1 band
Regest
5198.1-0004 De stadhouder-generaal van de koning van Castilië in Gelre en Zutphen bevestigt de overeenkomst gesloten tussen Dirk van Bronckhorst en Batenburg, vrijheer van Reynberch (Rimburg), landdrost van Kleef en Andries van Visschenich (Fischenich, tegenwoordig onder Keulen) genaamd Bell (Horbell, tegenwoordig onder Hürth), waarbij deze het huis Rosande overdraagt aan Johan Schellart van Obbendorf, die het voor de koning moet bewaren.
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Stukken niet behorend tot dit archief of waarvan het verband met dit archief onduidelijk is
6.2. Stukken waarvan het verband met het archief onduidelijk is
5198 Stukken betreffende het geschil tussen Dirk van Bronckhorst en Batenburg, landdrost van Kleef, namens zijn moeder, en zijn tante Margaretha vrouwe van Broekhuizen, inzake de nalatenschap van heer Evert van Wilp, ridder, en diens zuster Belia van Wilp, vrouwe van Middachten. Met retroacta betreffende de erflaters en Belia’s echtgenoot, heer Arnold van Middachten, 1465-1507. 1 band
Regest
5198.1-0009 Andries van Visschenich (Fischenich, tegenwoordig onder Keulen) genaamd Bell (Horbell, tegenwoordig onder Hürth) verklaart dat Margariete, dochter van Dirk van Arnhem, ridder, weduwe van Adriaan van Broekhuizen, ridder, hem de heerlijkheden Rosande en Wilp heeft overgedragen alsmede de overige goederen die Belia van Wilp, weduwe van Arnold van Middachten, had nagelaten en die deze had geërfd van haar broer Evert van Wilp.
Organisatie: Gelders Archief