Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Gelders Archief )

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Zoektips
beacon
108.642 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regest
2893 Missive van het hof aan den ambtman van Nederbetuwe. Wanneer inderdaad Anna Torck, vrouw van Fred. van Voirst, Frans van Zweeten tot schatbeurder heeft aangesteld, gelijk de ambtman op 9 februari* aan het hof heeft geschreven, moet hij de door haar gedane pandkeering niet toelaten maar met de peinding voor het restant van het aandeel van Zoelen voortgaan. (Zie brief van 6 maart No. 2888).
Zie brief van 21 maart No. 2903 en antwoord van 23 maart.
*Zie brief no. 2875.
Datering:
1555 maart 13
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
812
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Regest
2867 Missive van het hof aan den ambtman van Nederbetuwe in antwoord op die van 29 januari No. 2864. Hij moet Frans van Zweeten in hechtenis houden, totdat hij borgen gesteld of betaald heeft. Wanneer het bedrag, waarvoor aan zijn goederen gepeind is, gering is, moeten de crediteuren gecontenteerd worden. Voorts wenscht het hof te vernemen, wie Van Zweeten tot schatbewaarder heeft aangesteld, om aan diens goederen te kunnen verhalen, wanneer die van Van Zweeten niet genoeg opbrengen.
Zie antwoord van 4 februari
Datering:
1555 februari 1
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
812
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.10. Arnold van Egmond
N.B. * 1410, hertog van Gelre en graaf van Zutphen 1423-1465 en 1471-1473, overl. 1473, zn. van Jan II, heer van Egmond en Maria van Arkel; tr. Catharina van Kleef (1417-1479), dr. van Adolf I, hertog van Kleef en Maria van Bourgondië.
2.10.2. Bestuur en rechtspraak
2.10.2.1. Algemeen
1058 “Anno 1327 per comitem Renoldum …”. Register van akten betreffende het landrecht en de privilegiëring van de Nederbetuwe, Tiel en Zandwijk, het Land van Maas en Waal en Buren, alsmede van verbondsbrieven, 1327-1450. Afschriften, ca. 1450-1499. 1 deel
N.B. Vervaardigd naar GldA, 0012 Gelderse Rekenkamer, inv.nr. 303, maar daarmee niet identiek; sommige stukken komen daarin niet voor.
Regest
1058.1-0002 Ridders en knapen verklaren in aanwezigheid van de hertog ter klaring te Zoelen hoe de berechting moet gebeuren van aanranding en verkrachting, huisvredebreuk, diefstal, overval, brandstichting en vrijheidsberoving.
Datering:
1385 juni 1
NB:
Afschriften: inv.nrs. 1058 fo. 2vo en GldA, 0012 Gelderse Rekenkamer, 303 katern na fo. 149, fo 2. Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, 108 (naar 0012, 303).
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.10. Arnold van Egmond
N.B. * 1410, hertog van Gelre en graaf van Zutphen 1423-1465 en 1471-1473, overl. 1473, zn. van Jan II, heer van Egmond en Maria van Arkel; tr. Catharina van Kleef (1417-1479), dr. van Adolf I, hertog van Kleef en Maria van Bourgondië.
2.10.2. Bestuur en rechtspraak
2.10.2.1. Algemeen
1058 “Anno 1327 per comitem Renoldum …”. Register van akten betreffende het landrecht en de privilegiëring van de Nederbetuwe, Tiel en Zandwijk, het Land van Maas en Waal en Buren, alsmede van verbondsbrieven, 1327-1450. Afschriften, ca. 1450-1499. 1 deel
N.B. Vervaardigd naar GldA, 0012 Gelderse Rekenkamer, inv.nr. 303, maar daarmee niet identiek; sommige stukken komen daarin niet voor.
Regest
1058.0-0001 Graaf Reinoud II verleent rechten aan de Betuwe, Zoelen en Avezaath.
Datering:
1327 november 11
NB:
Origineel: inv.nr. 144; afschrift: inv.nr. 1058 fo. 1-21vo. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, 219 (naar het origineel).
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS