Uw zoekacties: Archiefvormende instanties/personen

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
93  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Groningen, 1991 - 2001
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Groningen
Bestaansperiode:
1991 - 2001
Ontstaan:
Deze werd ingesteld op 1 januari 1991 op grond van de Arbeidsvoorzieningwet (AVW). Hiermee kwam een einde aan het systeem van Gewestelijke Arbeidsbureaus.
Beëindiging:
Deze werden opgeheven per 1 januari 2002 toen op basis van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) werden ingesteld
Werkgebied:
Provincie Groningen (gedurende de gehele periode)
Rechtsvorm:
Overheid
Categorie:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Redactiecommissie van het personeelsblad voor de gemeente Groningen 'Pronkjewail', 1962 - 1971
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Redactiecommissie van het personeelsblad voor de gemeente Groningen 'Pronkjewail'
Bestaansperiode:
1962 - 1971
Rechtsvorm:
Particulier overig
Categorie:
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Provinciale Commissie Werkgelegenheid Groningen, 1950 - 1974
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Provinciale Commissie Werkgelegenheid Groningen
Bestaansperiode:
1950 - 1974
Ontstaan:
De Provinciale Commissie voor de Werkgelegenheid in Groningen (P.C.W.) werd in 1950 op verzoek van de minister van Sociale Zaken door Gedeputeerde Staten ingesteld.
Beëindiging:
In verband met de totstandkoming van de Nationale Raad voor de Arbeidsmarkt en de Regionale Raden voor de Arbeidsmarkt gingen de Gedeputeerde Staten van Groningen bij besluit van 14 mei 1974, nr. 11.555/D, 7e afd. over tot opheffing van de P.C.W. en haar subcommissies. Bij datzelfde besluit werd het Regionaal Coördinatie College voor Openbare Werken in de provincie Groningen (R.C.O.W.-Groningen) ingesteld
Rechtsvorm:
Overheid
Functies, activiteiten:
De P.C.W. diende de werkgelegenheidspolitiek in de provincie te stimuleren en te adviseren aan de Interdepartementale Commissie voor de Werkgelegenheid en het Coördinatie College voor Openbare Werken over provinciale werkgelegenheidsvraagstukken.
Categorie:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Provinciaal Werkvoorzieningsschap voor Hoofdarbeiders (Zodiakgroep), 1969 - 1999
Geschiedenis:
Na de ingebruikneming van een pand werd via een prijsvraag een nieuwe naam voor de Gemeenschappelijke Regeling Provinciaal Werkvoorzieningsschap voor Hoofdarbeiders gekozen: de Zodiakgroep.
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Provinciaal Werkvoorzieningsschap voor Hoofdarbeiders (Zodiakgroep)
Bestaansperiode:
1969 - 1999
Ontstaan:
De Gemeenschappelijke Regeling Provinciaal Werkvoorzieningsschap voor Hoofdarbeiders (PWH) is in 1969 ontstaan uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), omdat de toenmalige Rijksconsulent Sociale Zaken in Groningen vond dat hierdoor een speciale provinciale regeling voor hoofdarbeiders moest komen.
Beëindiging:
De nieuwe wet sociale werkvoorziening (nWSW) bepaalde dat de (integrale) uitvoering door één orgaan (1998) moest worden uitgevoerd. Het bestaansrecht van de Zodiakgroep kwam hiermee ten einde. In 1999 werd dan ook besloten om de activa en werkzaamheden van de Zodiakgroep over te dragen aan Synergon en DSW Stadspark.
Werkgebied:
Provincie Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Categorie:
Organisatie: Groninger Archieven