Uw zoekacties: Archiefvormende instanties/personen

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

Filter: Overheidx
beacon
32  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vakkundig ambtenaar voor de arbeidsbemiddeling in de landbouw in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe., 1940 - 1957
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Vakkundig ambtenaar voor de arbeidsbemiddeling in de landbouw in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe.
Bestaansperiode:
1940 - 1957
Rechtsvorm:
Overheid
Categorie:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Scheidsgerecht voor werklieden in dienst van de gemeente Groningen, 1919 - 1932
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Scheidsgerecht voor werklieden in dienst van de gemeente Groningen
Bestaansperiode:
1919 - 1932
Ontstaan:
Bij raadsbesluit van 7 april 1919, nr. 10 werd een reglement voor de werklieden in dienst der gemeente Groningen vastgesteld. Dit regelde onder andere de samenstelling en bevoegdheid van het scheidsgerecht.
Beëindiging:
Bij raadsbesluit van 26 september 1932 nr. 23 werd in verband met de instelling van een scheidsgerecht voor ambtenaren en werklieden der gemeente Groningen het bestaande scheidsgerecht opgeheven
Rechtsvorm:
Overheid
Categorie:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Scheidsgerecht voor ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente Groningen, 1932 - 1941
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Scheidsgerecht voor ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente Groningen
Bestaansperiode:
1932 - 1941
Ontstaan:
Dit scheidsgerecht werd opgericht bij raadsbesluit van 26 september 1932 (zie ook inleiding toegang).
Beëindiging:
In 1941 werden de werkzaamheden gestaakt op last van de bezetter
Rechtsvorm:
Overheid
Categorie:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Rijkscommissie van advies voor werkverschaffing en werkverruiming in de provincie Groningen, 1936 - 1946
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Rijkscommissie van advies voor werkverschaffing en werkverruiming in de provincie Groningen
Bestaansperiode:
1936 - 1946
Rechtsvorm:
Overheid
Categorie:
Organisatie: Groninger Archieven