Uw zoekacties: Archiefvormende instanties/personen

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

Filter: Op kaartx
beacon
2.208  archiefvormers
sorteren op:
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814 -
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Gedeputeerde Staten van Groningen
Bestaansperiode:
1814 -
Ontstaan:
In 1814 kwam er een einde aan de Franse overheersing. Het Koninkrijk der Nederlanden werd gesticht, maar de eenheidsstaat bleef gehandhaafd. Er kwam een provincie Groningen met de oude grenzen van voor 1795, met inbegrip van Westerwolde. Aan het hoofd van het bestuur kwam een gouverneur, met naast hem colleges van gedeputeerde en provinciale staten. Op 6 april 1814 werd G.W. baron van Imhoff benoemd tot gouverneur in de provincie Groningen. Op 26 augustus benoemde de vorst (de latere Koning Willem I) voor de eerste keer de leden van de Staten der provincie Groningen. Op 2 oktober 1814 werd uit hun midden een college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd van negen personen en namen de taak van de drie commissarissen over
Werkgebied:
provincie Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Functies, activiteiten:
Met de gouverneur/commissaris van de koning vormden zij het dagelijks bestuur van de provincie
Bronnen, literatuur:
C.W. van der Pot, Bestuurs- en Rechtsinstellingen der Nederlandse provinciën (Zwolle: Tjeenk Willink 1949).
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Ten Boer, gemeentebestuur van, 1811 - 2018
Vestigingsplaats:
Ten Boer
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Ten Boer, gemeentebestuur van
Bestaansperiode:
1811 - 2018
Ontstaan:
Het keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 bracht de indeling in gemeenten, die in wezen tot ver in de twintigste eeuw in stand bleef
Beëindiging:
Door een gemeentelijke herindeling hield de gemeente eind 2018 op te bestaan. Ze ging met de gemeente Haren en Groningen op in de nieuwe gemeente Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn te Groningen, 1965 - 1985
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Stichting Stedelijke Raad voor Maatschappelijk Welzijn te Groningen
Bestaansperiode:
1965 - 1985
Ontstaan:
De stichting werd opgericht op 13 januari 1965 (als opvolger van de Armenraad?) Ze werden gehuisvest in het pand O. Boteringestraat 64, dat voorheen aan de Armenraad toebehoorde). De initiatiefnemers waren de gereformeerde, de hervormde en de rooms-katholieke stichtingen voor sociaal werk, de vereniging Humanitas en de gemeentelijke sociale dienst.
Beëindiging:
4.4.1985 door fusie met de Stichting De Slinger opgegaan in de Stichting Delta
Rechtsvorm:
Stichting
Bronnen, literatuur:
Paul Stolk, De baan van de slinger : 35 jaar sociaal cultureel werk in Groningen (Groningen 2005)
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Afdeling Adorp van het Groene Kruis, 1912 - 1980
Vestigingsplaats:
Het Hogeland (Adorp)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Afdeling Adorp van het Groene Kruis
Bestaansperiode:
1912 - 1980
Ontstaan:
Het Groene Kruis te Adorp is vermoedelijk in 1912 opgericht.
Beëindiging:
Het Groene Kruis te Adorp is vermoedelijk eind jaren zeventig of begin jaren tachtig opgeheven.
Rechtsvorm:
Vereniging
Categorie:
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven