Uw zoekacties: Archiefvormende instanties/personen

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

Filter: Overheidx
beacon
1.250  archiefvormers
sorteren op:
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Rijkspolitie district Groningen, 1945 - 1994
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Rijkspolitie district Groningen
Andere namen:
Rijkspolitie Groningen
Bestaansperiode:
1945 - 1994
Ontstaan:
1945
Beëindiging:
De Politiewet 1993 vormde de basis voor regionale politiekorpsen. De wet trad op 1 april 1994 in werking.
Mandaten, gezagsbronnen:
Koninklijk Besluit van 8 november 1945, staatsblad F 250.
Werkgebied:
Provincie Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Bronnen, literatuur:
Cyrille Fijnaut; Guus Meershoek; Jos Smeets; Ronald van der Wal, Een staatsinstelling in de maalstroom der geschiedenis. De geschiedenis van de Nederlandse politie (Amsterdam: Boom 2007).
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814 -
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Gedeputeerde Staten van Groningen
Bestaansperiode:
1814 -
Ontstaan:
In 1814 kwam er een einde aan de Franse overheersing. Het Koninkrijk der Nederlanden werd gesticht, maar de eenheidsstaat bleef gehandhaafd. Er kwam een provincie Groningen met de oude grenzen van voor 1795, met inbegrip van Westerwolde. Aan het hoofd van het bestuur kwam een gouverneur, met naast hem colleges van gedeputeerde en provinciale staten. Op 6 april 1814 werd G.W. baron van Imhoff benoemd tot gouverneur in de provincie Groningen. Op 26 augustus benoemde de vorst (de latere Koning Willem I) voor de eerste keer de leden van de Staten der provincie Groningen. Op 2 oktober 1814 werd uit hun midden een college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd van negen personen en namen de taak van de drie commissarissen over
Werkgebied:
provincie Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Functies, activiteiten:
Met de gouverneur/commissaris van de koning vormden zij het dagelijks bestuur van de provincie
Bronnen, literatuur:
C.W. van der Pot, Bestuurs- en Rechtsinstellingen der Nederlandse provinciën (Zwolle: Tjeenk Willink 1949).
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Gemeentepolitie Haren, 1947 - 1994
Vestigingsplaats:
Haren
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Gemeentepolitie Haren
Bestaansperiode:
1947 - 1994
Rechtsvorm:
Overheid
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Ten Boer, gemeentebestuur van, 1811 - 2018
Vestigingsplaats:
Ten Boer
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Ten Boer, gemeentebestuur van
Bestaansperiode:
1811 - 2018
Ontstaan:
Het keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 bracht de indeling in gemeenten, die in wezen tot ver in de twintigste eeuw in stand bleef
Beëindiging:
Door een gemeentelijke herindeling hield de gemeente eind 2018 op te bestaan. Ze ging met de gemeente Haren en Groningen op in de nieuwe gemeente Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Toon op kaart Toon op kaart
Organisatie: Groninger Archieven