Uw zoekacties: Gecommitteerde raden der Ommelanden, 1558 - 1795
Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerGecommitteerde raden der Ommelanden, 1558 - 1795
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Gecommitteerde raden der Ommelanden
Bestaansperiode:
1558 - 1795
Ontstaan:
Hoewel hiervoor al eerder aanzetten waren gegeven, brachten de voortdurende twisten tussen Stad en Ommelanden de Ommelanders er in 1558 toe de definitieve grondslag te leggen voor een eigen bestuursorganisatie. Op 3 oktober 1558 werd een college van gedeputeerden belast met de verdediging van de Ommelander vrijheden. Vanaf 18 augustus 1563 zijn notulen bewaard gebleven van de bijeenkomsten van de Ommelander Staten en hun gedeputeerden (later gecommitteerde raden genoemd). Een college van Gecommitteerde raden zal in de loop van deze jaren tot stand zijn gekomenBeëindiging:
De Bataafse omwenteling van 1795 voltrok zich ook in het Ommelander bestuur. Gecommitteerde raden der Ommelanden kwamen op 16 februari 1795 voor het laatst bijeen. Zij waren uit hun functie gezet door een comité revolutionair, dat enige dagen eerder (13 februari) was verkozen en optrad uit naam van de burgerij der Ommelanden. Dit comité had 16 februari via verkiezingen gezorgd voor de vorming van een college van 18 provisionele representanten des volks der Ommelanden, die nu het bestuur overnamen met een voorlopig mandaat van twee maanden
Werkgebied:
kwartieren Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier
Rechtsvorm:
Overheid
Functies, activiteiten:
Het college van Gecommitteerde Raden had als eerste opdracht tezamen met de syndicus de Ommelander vrij- en gerechtigheden voor te staan, in het bijzonder tegenover de stad en Hoofdmannenkamer. Verder hadden ze de zorg voor de Ommelander financiën; ze verpachtten b.v. de Ommelander accijnzen en spraken recht in pachtkwesties.
Bronnen, literatuur:
W.J. Formsma, Inventaris der Ommelander archieven ('s-Gravenhage 1962)
W.J. Formsma, De Ommelander strijd voor zelfstandigheid in de 16e eeuw (Assen 1938)
Categorie:
Archieftoegang(en):
Opvolger(s):
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS