Uw zoekacties: Representanten van het Volk van Stad en Lande, 1795 - 1798

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Representanten van het Volk van Stad en Lande, 1795 - 1798
Geschiedenis:
Omstreeks november 1795 liet men de benaming "provisionele" vallen, omdat nieuwe verkiezingen door interne tegenstellingen niet mogelijk bleken
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Representanten van het Volk van Stad en Lande
Andere namen:
Provisionele Representanten van het Volk van Stad en Lande.
Bestaansperiode:
1795 - 1798
Ontstaan:
Na de Bataafse omwenteling in 1795 werden in zowel Stad als Ommelanden 'Comité's Revolutionair' gevormd. Deze organiseerden verkiezingen, die leidden tot de aanwijzing van provisionele representanten in beide delen der provincie. Deze vervingen de oude regeringen (stadsbestuur en landdag) op respectievelijk 13 en 17 februari 1795. Gezamenlijk vormden zij op laatst genoemde datum de nieuwe regering van de Provisionele Representanten van het Volk van Stad en Lande.
Beëindiging:
De staatsgreep van 22 januari 1798 had de vestiging van de eenheidsstaat ten doel. De gewestelijke soevereiniteit werd opgeheven. Op 30 januari 1798 werd het college van representanten van het volk van Stad en Lande omgezet in een intermediair administratief bestuur van Stad en Lande. Op 13 februari werd dit bestuur echter ontbonden en kwam een nieuw bestuur, bestaande uit 12 leden benoemd door het uitvoerend bewind, hiervoor in de plaats.
Werkgebied:
provincie Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Functies, activiteiten:
Algemeen bestuur van het gewest Groningen als opvolger van de Staten van Groningen
Bronnen, literatuur:
H.A. Kamphuis, Stad en Lande tijdens de Bataafse Republiek: bestuurlijke en gerechtelijke verhoudingen in Groningen, 1795-1807 (Assen 2005)
J.C. van der Ploeg, Het ambtelijke apparaat van het gewest Stad en Lande (1795-1802) (Niet uitgegeven scriptie Rijksuniversiteit Groningen, afdeling geschiedenis, 1977)
P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma (red.), Homines novi : de eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993)
J. Roelevink, Onderzoeksgids: bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813 (Den Haag 2012)
Organisatie: Groninger Archieven