Uw zoekacties: Vrienden van het Natuurmuseum Groningen, 1971 - 2003

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Vrienden van het Natuurmuseum Groningen, 1971 - 2003
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Vrienden van het Natuurmuseum Groningen
Bestaansperiode:
1971 - 2003
Ontstaan:
De Vereniging Vrienden van het Natuurmuseum was opgericht in 1971, nadat het Groninger Natuurhistorisch Museum in eigendom en beheer was overgegaan naar de gemeente Groningen. Het is de voortzetting van de Vereniging Groninger Natuurhistorisch Museum, opgericht in 1929 en tot 1971 eigenaar van het Museum
Beëindiging:
De algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Natuurmuseum Groningen kwam in vergadering bijeen op 24 februari 2003 en besloot tot het ontbinden van de Vereniging. De voornaamste reden de Vereniging te ontbinden was dat ze geen toegevoegde waarde (meer) voor het Natuurmuseum had en er ook geen aanleiding was, te veronderstellen dat in de toekomst wel het geval zou zijn
Rechtsvorm:
Vereniging
Functies, activiteiten:
De Vereniging stelde zich ten doel om:
• leden te werven die belangstelling hadden voor de werkzaamheden en doelstellingen van het museum;
• geld en/of museumstukken te verzamelen ten bate van het museum;
• alle andere genoemde middelen aan te wenden ten behoeve van het museum
Organisatie: Groninger Archieven