Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814 -

Archiefvormende instanties/personen ( Groninger Archieven )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814 -
Vestigingsplaats:
Groningen (Groningen)
Soort entiteit:
Organisatie
Geautoriseerde naam:
Gedeputeerde Staten van Groningen
Bestaansperiode:
1814 -
Ontstaan:
In 1814 kwam er een einde aan de Franse overheersing. Het Koninkrijk der Nederlanden werd gesticht, maar de eenheidsstaat bleef gehandhaafd. Er kwam een provincie Groningen met de oude grenzen van voor 1795, met inbegrip van Westerwolde. Aan het hoofd van het bestuur kwam een gouverneur, met naast hem colleges van gedeputeerde en provinciale staten. Op 6 april 1814 werd G.W. baron van Imhoff benoemd tot gouverneur in de provincie Groningen. Op 26 augustus benoemde de vorst (de latere Koning Willem I) voor de eerste keer de leden van de Staten der provincie Groningen. Op 2 oktober 1814 werd uit hun midden een college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd van negen personen en namen de taak van de drie commissarissen over
Werkgebied:
provincie Groningen
Rechtsvorm:
Overheid
Functies, activiteiten:
Met de gouverneur/commissaris van de koning vormden zij het dagelijks bestuur van de provincie
Bronnen, literatuur:
C.W. van der Pot, Bestuurs- en Rechtsinstellingen der Nederlandse provinci├źn (Zwolle: Tjeenk Willink 1949).
Organisatie: Groninger Archieven