Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending
Naam archiefvormer:
Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Opgericht:
in 1876. Bron: Herdenkingsboek 1876-1976 resp. 1976-1988
Opgeheven:
in 1988. Bron: Herdenkingsboek van W. Nijman uit 1988
Opgegaan in:
Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Dordrecht
Taken:
Het oprichten, besturen en in standhouden van christelijke scholen en het bevorderen en steunen van evangelisatiearbeid.
Nadere informatie:
In 1876 werd de Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending opgericht. De vereniging was feitelijk een stichting, want zij bestond uit een bestuur dat zichzelf bij vacatures aanvulde. Het eerste bestuur bestond uit zes personen, alle behorende tot de Nederduitsch Hervormde Kerk (de latere Nederlandse Hervormde kerk) van wie er drie predikant waren. De vereniging was niet alleen een hervormd initiatief, maar bleef nog lange tijd een puur hervormde instelling.
De nieuwe vereniging kreeg de beschikking over een van de Doopsgezinde Gemeente aangekocht gebouw in de Breestraat, dat echter in 1899 alweer werd doorverkocht.

In 1880 ging in de Visstraat 6 een christelijke school voor lager en uitgebreid lager onderwijs van start. Het werd praktisch zo geregeld dat een speciale commissie voor de school werd geïnstalleerd, die voor haar beheer verantwoording schuldig was aan het bestuur.
Al spoedig erna werd een tweede successievelijk derde christelijke school in gebruik genomen, in de Kolfstraat respectievelijk Museumstraat. De school in de Visstraat werd in het begin van de 20ste eeuw te klein en uitbreiding ter plekke bleek niet mogelijk. De school werd daarom verplaatst naar de Van Strijsingel, waar in 1909 een nieuw schoolgebouw werd gerealiseerd met de naam Prinses Julianaschool. Het jaar erop werd de afgekeurde school in de Museumstraat vervangen door nieuwbouw.
In 1922 werd bovengenoemde Prinses Julianaschool aan de Singel gesplitst in een afdeling lager onderwijs en een afdeling uitgebreid lager onderwijs. De afdeling ulo werd weldra afgesplitst om een afzonderlijke ulo-school te worden.
Er zouden in de erna volgende decennia nog een flink aantal nieuwe christelijke scholen worden opgericht: lagere scholen, kleuterscholen en een school voor voortgezet onderwijs, mede een gevolg van landelijke onderwijsontwikkelingen en een uitdijende stad. De Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending groeide al met al uit tot een van de grotere onderwijsorganisaties in Dordrecht.
Nadere informatie 2:
De christelijke scholen en het verenigingswerk werden in de beginjaren bekostigd vanuit legaten, leningen en collecten. Toen in 1890 een wet op het lager onderwijs van kracht werd, ging de vereniging een bescheiden overheidssubsidie ontvangen, mits men ging voldoen aan de eisen van de wet. Dit hield wel in dat de speciale schoolcommissie op moest houden te bestaan en het verenigingsbestuur zelf voortaan ging optreden als bestuur van de scholen.
De Lager-Onderwijswet 1920 zorgde voor een volledige financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, waardoor de vereniging en haar scholen geheel van overheidswege werden gesubsidieerd.

Met ingang van 1 januari 1988 fuseerde de meer dan 100-jaar oude Vereeniging voor In- en Uitwendige Zending met vier andere Dordtse schoolorganisaties van christelijke origine. De naam van de nieuwe organisatie werd Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Dordrecht.
Later volgden nog meer fusies, ook met andere disciplines, en anno 2019 bestaat er in Dordrecht één protestants-christelijke organisatie waarin kinderopvang basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn opgegaan: de Stichting H3O.
Literatuurverwijzing:
Herdenkingsboeken van W. Nijman in de archiefbibliotheek, toegangsnummer 489, inventarisnummers 24373 en 24959
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS