Uw zoekacties: Plaatselijke Schoolcommissie

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Plaatselijke Schoolcommissie
Naam archiefvormer:
Plaatselijke Schoolcommissie
Vestigingsplaats:
Hardinxveld
Onderdeel van:
gemeente Hardinxveld
Opgericht:
in 1899. Bron: gemeenteraadsbesluit van 15 april 1899
Opgeheven:
onbekend, maar na 1914. Bron: vervallen verordening uit 1899
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Nadere informatie:
In 1899 werd op grond van artikel 5 van de verordening van de openbare scholen van lager onderwijs en voor het onderwijzend personeel de Plaatselijke Schoolcommissie in het leven geroepen.
Deze commissie, bestaande uit vijf successievelijk zeven leden, koos uit haar midden de voorzitter en de secretaris. De commissie vergaderde minstens eenmaal per kwartaal.

Het enige bewaard gebleven archiefstuk is de verordening regelende de samenstelling van de inrichting der Schoolcommissie in de gemeente Hardinxveld uit 1899, die in 1914 is gewijzigd. Op dit stuk is met potlood de aantekening 'Vervallen' genoteerd. Onbekend is of er een eventuele opvolger is geïnstalleerd.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS