Uw zoekacties: Luchtbeschermingsdienst

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Luchtbeschermingsdienst
Naam archiefvormer:
Luchtbeschermingsdienst
Vestigingsplaats:
Hardinxveld
Onderdeel van:
gemeente Hardinxveld
Opgericht:
tussen 1936 en 1939. Bron: onbekend
Opgeheven:
tussen 1944 en 1946. Bron: brief commandant Luchtbeschermingsdienst d.d. 3 juni 1944 c.q. circulaire minister van Binnenlandse Zaken d.d. 28 november 1945
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
BB-organisatie
Taken:
Beschermen van de plaatselijke bevolking tegen luchtaanvallen door middel van: voorlichting over de wijze van zelfbescherming en het treffen van gemeentelijke beschermingsmaatregelen.
Nadere informatie:
Alle gemeenten waren op grond van de Wet tot Bescherming van de Bevolking tegen Luchtaanvallen van 1936 verplicht een gemeentelijk luchtbeschermings-plan op te stellen.

Het hoofd en het personeel van de Luchtbeschermingsdienst vervulden een veelheid van uiteenlopende taken: organiseren en in stand houden van een operationele luchtbeschermingsorganisatie; theoretisch en praktisch scholen van het personeel; scholen van de bevolking op het gebied van de zelfbescherming; controleren van de naleving van verduisteringsvoorschriften; waarschuwen en ondersteunen van de bevolking en het nemen van andere maatregelen in geval van luchtalarm en de mogelijke gevolgen van luchtaanvallen en bominslagen; blussen van branden; verrichten van reddingswerkzaamheden; en verrichten van radio-ontvang-, uitkijk-ordonnansen- en meldingsdiensten.

In 1942 werd de wet uit 1936 vervangen door de Luchtbeschermingsverordening van de Duitse bezetter. Uit een brief van de commandant van de Luchtbeschermingsdienst van Hardinxveld d.d. 3 juni 1944 blijkt dat de vaste kern van de Luchtbeschermingsdienst per 11 juni 1944 is opgeheven. Of daarmee ook de Luchtbeschermingsdienst te Hardinxveld als zodanig in 1944 ter ziele is gegaan, is onduidelijk. In ieder geval werden alle luchtbeschermingsdiensten in ons land op grond van de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 28 november 1945 geacht te zijn opgeheven.

De luchtbeschermingstaken in ons land gingen deel uitmaken van de in 1953 opgerichte en in kringen opgedeelde civiele verdedigingsorganisatie: Bescherming Bevolking (BB).
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS