Uw zoekacties: Commissie schooltoezichtc.q. Commissie van toezicht op het l...

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Commissie schooltoezicht
c.q.
Commissie van toezicht op het lager onderwijs
Naam archiefvormer:
Commissie schooltoezicht
c.q.
Commissie van toezicht op het lager onderwijs
Vestigingsplaats:
Hardinxveld
Onderdeel van:
gemeente Hardinxveld
Opgericht:
1858. Bron: gemeenteraadsbesluit van 19 januari 1858
Opgeheven:
1937. Bron: gemeenteraadsbesluit van .. juli 1936
Taken:
Het bespreken binnen de commissie van allerlei onderwijszaken van lokale aard en het houden van toezicht op de in de gemeente gevestigde openbare en bijzondere lagere scholen.
Nadere informatie:
In 1858 werd op grond van de wet van 13 augustus 1857 de plaatselijke schoolcommissie schooltoezicht ingesteld.
Deze bestond uit zeven leden die voor een termijn van zeven jaar werden gekozen. Uit haar midden werd de voorzitter en de secretaris gekozen. De commissie vergaderde elke twee maanden.

In 1920 kwam de Lager-onderwijswet 1920 tot stand. Op grond hiervan werd in 1921 commissie van toezicht op het lager onderwijs ingesteld. Deze, niet wettelijk verplichte, commissie kan worden aangemerkt als de rechtstreekse opvolger van bovengenoemde commissie schooltoezicht.
De (nieuwe) commissie bestond uit vijf leden, met uit het midden van de commissie haar voorzitter en secretaris. De leden werden voor de tijd van vijf jaar door de gemeenteraad benoemd. De commissie vergaderde minstens tweemaandelijks.

In 1936 vonden het gemeentebestuur en de commissie van toezicht op het lager onderwijs zelf haar voortbestaan niet langer in het belang van de gemeente, reden om de commissie m.i.v. 1 januari 1937 op te heffen.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS