Uw zoekacties: Rustende schutterij

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Rustende schutterij
Naam archiefvormer:
Rustende schutterij
Vestigingsplaats:
Goudswaard
Onderdeel van:
gemeente Gousdwaard
Opgericht:
1815. Bron: artikel 125 van de Grondwet van 1815
Opgeheven:
Onbekend
Taken:
Zo nodig handhaven van de openbare orde, en dienstdoen in tijden van oorlog en gevaar tegen aanvallen van de vijand.
Nadere informatie:
In 1815 werd door de rijksoverheid bepaald dat in gemeenten met meer dan 2.500 inwoners een ¿dienstdoende¿ schutterij en in gemeenten met minder dan 2.500 inwoners een ¿rustende¿ schutterij moest worden opgericht. Daarmee werden de oude schutterijen van vóór de Franse overheersing als het ware gereactiveerd. De schutterijen zijn uiteindelijk in het begin van de 20e eeuw, eerst formeel bij wet en geleidelijk ook feitelijk, opgeheven.

De gemeente Goudswaard hoorde tot die laatste categorie en bezat zo'n rustende schutterij. Rustend betekende dat de schutterij geen actieve rol vervulde, maar bewapend en geoefend achter de hand werd gehouden om in geval van een vijandige aanval van buitenaf, te kunnen optreden. Ze bestond uit mannen tussen de 18-50 jaar; vanaf 1827 tussen de 25-34 jaar. De verplichte diensttijd duurde vijf jaar.

Wanneer de schutterij feitelijk is opgeheven, is in het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen archief van de voormalige gemeente Goudswaard niet terug te vinden.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS