Uw zoekacties: Gemeenteontvanger c.q. Gemeenteontvangerskantoor

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Gemeenteontvanger c.q. Gemeenteontvangerskantoor
Naam archiefvormer:
Gemeenteontvanger c.q. Gemeenteontvangerskantoor
Vestigingsplaats:
Goudswaard
Onderdeel van:
gemeente Goudwaard
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
onbekend
Opgeheven:
1 mei 1973. Bron: B en W – besluit van 14 mei 1973
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
comptabele functie en kassiersfuncties
Taken:
Het innen van de inkomsten en opbrengsten van de gemeente en het betalen van de uitgaven.
Nadere informatie:
Tot aan de totstandkoming van de eerste Gemeentewet in 1851 kenden de steden en dorpen een ambtelijke functionaris, stadsontvanger resp. ontvanger genaamd, die belast was met de invordering van alle inkomsten en ontvangsten en het betalen van de uitgaven. Als gevolg van deze wet werd hij voortaan overal aangeduid als gemeenteontvanger.
Het oudst bewaard gebleven archiefstuk, waaruit blijkt dat sprake is van een gemeenteontvanger in de gemeente Goudswaard dateert uit 1901.

In 1945 werden bij koninklijk besluit de gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Piershil aangewezen als gemeenten, waar de functie van gemeenteontvanger door dezelfde persoon werd uitgeoefend. In 1950 kwam daar de gemeente Hekelingen nog bij.
Uit de aan het Regionaal Archief Drechtsteden overgedragen archieven van de gemeenten Goudswaard respectievelijk Piershil blijkt dat de gemeenschappelijke gemeenteontvangersfunctie in bovengenoemde vier gemeenten in 1966 nog bestond. In 1971 was er evenwel slechts sprake meer van een gemeen-schappelijke gemeenteontvanger in de gemeenten Piershil en Nieuw-Beijerland.
Met ingang van 1 mei 1973 wees het college van B en W van Goudswaard expliciet een kassier aan, wat impliciet aangeeft dat op dat moment de (gemeenschappelijke) functie van gemeenteontvanger kwam te vervallen.

Met ingang van 1 januari 1984 zijn de gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil en Zuid-Beijerland samengevoegd tot de gemeente Korendijk. Uiteraard zijn toen ook de financiële administraties, inclusief de kasbeheerstaken, van bovengenoemde gemeenten in elkaar geschoven.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS