Uw zoekacties: Commissie tot wering van schoolverzuim

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

Zoektips
beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Commissie tot wering van schoolverzuim
Naam archiefvormer:
Commissie tot wering van schoolverzuim
Vestigingsplaats:
Goudswaard
Onderdeel van:
gemeente Goudswaard
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
1901. Bron: gemeenteraadsbesluit van 1 december 1900
Opgeheven:
na 1936, maar uiterlijk in 1969. Leerplichtwet 1969
Taken:
Aanvankelijk het bijstaan van de schoolopziener bij het uitvoeren van de Leerplichtwet op het gebied van schoolverzuim, later het zelf uitoefenen van die bevoegdheden.
Nadere informatie:
Eind 1900 werd besloten tot de instelling van een Commissie tot wering van schoolverzuim, die in maart 1901 haar werkzaamheden begon. De gemeenteraad stelde vervolgens op 7 maart 1901 een huishoudelijk reglement voor deze commissie vast. De commissie kon de arrondissements-schoolopziener bijstaan bij het verrichten van diens werkzaamheden op het gebied van schoolverzuim als bedoeld in de Leerplichtwet. De commissie bestond in 1901 uit zeven leden; de samenstelling van de commissie en de wijzigingen daarin worden in haar opeenvolgende jaarverslagen weergegeven. De commissie vergaderde tweemaal per maand.

De per 1 januari 1969 in werking getreden Leerplichtwet 1969 kende geen commissie tot wering van schoolverzuim meer, waardoor al dergelijke commissies in ons land wettelijk werden opgeheven. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 werd toen geheel in handen van de colleges van B en W gelegd.

Aangezien het laatst bewaard gebleven archiefstuk over de Commissie tot wering van schoolverzuim in Goudswaard een ontslagbesluit van een commissielid uit 1936 betreft, valt niet te zeggen of de commissie ook daadwerkelijk tot aan 1969 heeft bestaan.
Voor het feitelijke toezicht in de gemeente Goudswaard zal - in ieder geval vanaf 1969 - wel een leerplichtambtenaar zijn aangewezen.
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS