Uw zoekacties: Waterleidingbedrijf
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
ArchiefvormerWaterleidingbedrijf
Naam archiefvormer:
Waterleidingbedrijf
Vestigingsplaats:
Dubbeldam
Onderdeel van:
Gemeente Dubbeldam.
Opgericht:
1917 c.q. 1932. Bron: Gemeenteraadsbesluiten van 4 november 1931 en 26 mei 1932.
Opgeheven:
01-07-1970. Bron: Grenswijzigingswet van 1970.
Opgegaan in:
Gemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht (GEB).
Taken:
Het exploiteren van een waterleidingnet in de gemeente en het beheren van de bezittingen van het bedrijf.
Nadere informatie:
In Dubbeldam wordt tot in de 20e eeuw rivier- en slootwater als werk- en drinkwater gebruikt. Daarnaast put men uit waterputten, regentonnen, regenbakken, wellen e.d. De kwaliteit van het drinkwater laat op sommige plaatsen wel te wensen over; temeer omdat er nog geen afzonderlijk rioolstelsel bestaat en men gewoon op de watergangen loost. De gemeente heeft in haar bouwverordening wel voorschriften opgenomen over het aanleggen van privaten en secreten (toiletten).
Met de buurgemeente, de stad Dordrecht, met haar al bestaande waterleidingnet worden van tijd tot tijd afspraken gemaakt om bepaalde plaatsen in Dubbeldam van water te voorzien. Bijvoorbeeld in buurtschap De Mijl (vlak bij de stad), mede vanwege de door uitwerpselen sterk vervuilde Stadsvliet ter plekke en ook om de brandkranen en brandslangen daar op aan te sluiten. In het begin van de 20e eeuw rijden er zelfs een tijdlang enkele waterwagens uit Dordrecht in Dubbeldam rond, waarbij de inwoners tegen betaling water kunnen tappen.
Het gemeentebestuur toont zich verder niet erg voortvarend op dit terrein, mede omdat men beducht is voor de hoge aanlegkosten. Een initiatief van 150 inwoners in 1910 om een waterleidingnet aan te leggen wordt - ondanks de ondersteuning daarvan door de regionale gezondheidscommissie – niet beloond. De aanlegkosten daarvoor vindt men te hoog. Dubbeldam is in die tijd een enigszins armlastige plattelandsgemeente met wel een aantal landeigenaren, boeren en andere ondernemers, maar voornamelijk arbeiders die niet of nauwelijks belasting opbrengen. Op een gelijktijdig verzoek van het waterleidingcomité voor Voorne en Putten en Hoeksche Waard om deel gaan te nemen aan het ontwikkelen van plannen voor een regionale drinkwaterleiding wordt ook niet ingegaan.
Het gemeentebestuur gaat zich wel op dit terrein oriënteren. Een idee om via de bestaande Dordtse waterleiding naar buitenplaats Dordtwijck het dorp water te verschaffen blijkt technisch niet mogelijk.
Nadere informatie 2:
Er volgt in 1914 een onderzoek, mede omdat opnieuw de regionale gezondheidscommissie en een aantal inwoners, maar daarnaast ook de rijksinspecteur voor de volksgezondheid en het Groene Kruis Dubbeldam aansporen een waterleiding aan te leggen. Er wordt nog wel in de gemeenteraad gesputterd – Dubbeldam is in die tijd een enigszins armlastige plattelandsgemeente - dat als de aanlegkosten te hoog uitpakken er maar moet worden aangedrongen op het maken van regenputten. Op 3 juli 1915 valt dan toch het gemeenteraadsbesluit om een waterleidingnet te realiseren met alle bijkomende werken, zoals de bouw van een watertoren, machinekamer, pompinstallatie, reinigingsfilters en een machinistenwoning. 750 panden kunnen in eerste instantie worden voorzien van gereinigd rivierwater.
De watertoren - die nu niet meer als zodanig in gebruik is en vanaf 2000 eigendom is van de Stichting Watertoren Buitenlust - is in de loop van 1916 opgeleverd. Direct daarna kan met de watervoorziening worden begonnen.

Van het waterleidingbedrijf van Dubbeldam zijn vanaf 1917 in het archief van Erfgoedcentrum DiEP begrotingen aanwezig, die echter moeten worden gezien als ingrediënten voor de gemeentebegroting. Pas in 1932 wordt het Waterleidingbedrijf - door middel van de vaststelling van een beheersverordening - als een afzonderlijke tak van dienst als bedoeld in de Gemeentewet aangemerkt en daarmee als een zelfstandig administratief orgaan met een eigen begroting en rekening. 1932 is dus de feitelijke begindatum van dit gemeentelijk bedrijf. Een administrateur wordt belast met en is verantwoordelijk voor de financiële administratie.
Het Waterleidingbedrijf heeft tot taak een waterleidingnet in de gemeente te exploiteren en de bezittingen van het bedrijf te beheren. De bezittingen zijn volgens de beheersverordening: gebouwen, machinerieën, buizennet, watermeters, dienstleidingen, kantoorinventaris, gereedschappen, signaalinrichting, reinwaterkelder, filterregulateurs en een bezinkvijver.
Nadere informatie 3:
Op 1 juli 1970 zijn de gemeenten Dubbeldam en Dordrecht wettelijk samengevoegd tot de nieuw gevormde gemeente Dordrecht, die dan het hele Eiland van Dordrecht beslaat. Daarmee is ook het Waterleidingbedrijf in Dubbeldam opgeheven.

Zie toegangsnummer: 200; inv.nrs. 10, 11, 1402, 1403 en 1693.
Archieftoegang(en):
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS