Uw zoekacties: Vereniging Sociëteit voor Alleenstaanden354

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Vereniging Sociëteit voor Alleenstaanden354
Naam archiefvormer:
Vereniging Sociëteit voor Alleenstaanden354
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1975. Bron: statuten, vastgesteld bij notariële akte d.d. 14 oktober 1980
Opgeheven:
in of kort na 1982. Bron: jaarverslag 1980/81
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Het in contact met elkaar brengen van alleenstaande mensen, waardoor de mogelijkheid ontstaat contacten te leggen of uit te breiden en zodoende eenzaamheid te vermijden, te verhinderen of op te lossen.
Nadere informatie:
In 1975 werd de Sociëteit voor Alleenstaanden te Dordrecht opgericht. Pas vijf jaar later, in 1980, werd de verenigingsvorm aangenomen en bij de notaris de verenigingsstatuten bekrachtigd.
De vereniging trachtte bovenomschreven doelstelling te realiseren door het organiseren van ontspannings- en contactavonden (tweemaal per week) en uitstapjes.
Aangemelde kandidaat-leden werden alleen toegelaten als zij aan de volgende eisen voldeden: onderschrijven van de doelstelling van de vereniging, en alleenstaande zijn, waarna het bestuur besliste over de toelating.
Het bestuur bestond uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee gewone bestuursleden. De voorzitter werd door de algemene ledenvergadering in functie gekozen, de overige eveneens door de algemene ledenvergadering gekozen bestuursleden verdeelden onderling de functies van secretaris en penningmeester (eventueel secretaris-penningmeester).

De laatste bewaard gebleven stukken betreffen: het jaarverslag van 1980/81 en ongedateerde notulen van hoogstwaarschijnlijk eind 1982. In het jaarverslag komt tot uitdrukking dat de vereniging te lijden had van een wisselend aantal leden, en leden die de kwalificatie alleenstaande hadden verloren en dus de vereniging moesten verlaten. Er mag aangenomen dat dit de vereniging uiteindelijk fataal is geworden en zij een stille dood is gestorven.
Archieftoegang(en):