Uw zoekacties: Dordrechtse Gemengde Zangvereniging "Apollo"

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Dordrechtse Gemengde Zangvereniging "Apollo"
Naam archiefvormer:
Dordrechtse Gemengde Zangvereniging "Apollo"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1919. Bron: statuten d.d. 15 juni 1919
Opgeheven:
onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het beoefenen van de zang, bestaande uit Hollandse liederen en oratoriumwerken
Nadere informatie:
In 1919 werd de Dordrechtse Gemengde Zangvereniging "Apollo" opgericht.
Om bovenomschreven doel te bereiken werden repetities gehouden, waarin de leden zich wekelijks oefenden in een- en meerstemmige zang, de vereniging zanguitvoeringen gaf en feestavonden met haar zangkunst opluisterde. Dit alles onder leiding van een dirigent die lange tijd nog directeur werd genoemd.
De vereniging bestond ten tijde van de oprichting uit: werkende leden, kunstlievende leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.
Het bestuur bestond bij de oprichting uit vier uit en door de leden gekozen personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en commissaris. De aangestelde directeur was adviserend lid bij bestuurs- en ledenvergaderingen en mocht deze bijwonen.
De in 1958 opnieuw vastgestelde statuten spreken uitsluitend van werkende en kunstlievende leden en een bestuur dat bestaat uit negen door de werkende leden uit hun midden benoemde personen. Er worden daarin geen concrete functies meer genoemd.

Het laatste stuk dat in het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen verenigingsarchief aanwezig is, is het jaarverslag 1984. Het is onduidelijk wanneer nadien de Gemengde Zangvereniging "Apollo" is opgeheven of in een andere vereniging is opgegaan. Ook een zoektocht op internet heeft geen duidelijkheid hierover opgeleverd.