Uw zoekacties: Dispuut Logos

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Dispuut Logos
Naam archiefvormer:
Dispuut Logos
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Dordrechts Studenten Genootschap "Caput Ovis"
Afdelingen:
'dies'-commissie, lustrumcommissie en arbitragecommissie
Opgericht:
in 1960. Bron: ongedateerde statuten
Opgeheven:
na 1968. Bron: onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het handhaven van de mores en stijl, het versterken van de onderlinge vriendschap en het bevorderen van de algemene ontplooiing en vorming van de leden.
Nadere informatie:
In 1960 is het Dispuut "Logos" opgericht. Dit was een onderdeel van het Dordrechts Studenten Genootschap "Caput Ovis".
Het dispuut trachtte bovenomschreven doestelling te realiseren door het scheppen van gelegenheid voor de omgang van de leden met elkaar, onder andere door het houden van re√ľnies, lezingen en vergaderingen.
Het dispuut had ereleden, leden en re√ľnisten. Alleen leden of oud-leden van Caput Ovis konden leden van het dispuut zijn. De toetreding tot het lidmaatschap verliep volgens een vaste procedure die uit maar liefst vijf stappen bestond. De eerste stap was een uitnodiging van het dispuut aan een kandidaat-lid om lid te worden, waartoe bij twee derde meerderheid werd besloten. Bij aanvaarding van deze uitnodiging door het kandidaat-lid (noviet) en een gunstig oordeel van het dispuut over diens toetreden volgde de emancipatie tot aspirant-lid. Als vijfde en laatste stap vond de inauguratie plaats en daarmee werd het lidmaatschap definitief van kracht.
Het bestuur bestond uit een preses-quaestor (voorzitter tevens penningmeester) en een ab-actis (secretaris) die beiden door het dispuut op een algemene ledenvergadering werden benoemd.

De laatst aanwezige stukken in het aan het Regionaal Archief Dordrecht overgedragen dispuutarchief gaan over de vergadering van 2 november 1968. Latere stukken, waaronder stukken over de opheffing van het Dispuut "Logos" ontbreken.
Archieftoegang(en):