Uw zoekacties: Dordrechtse Medische Specialisten Vereniging

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Dordrechtse Medische Specialisten Vereniging
Naam archiefvormer:
Dordrechtse Medische Specialisten Vereniging
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Landelijke Specialisten Vereniging
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1925. Bron: bijvoegsel bij de Staatscourant van 2 en 3 oktober 1925
Opgeheven:
in 1994. Bron: internetinformatie
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
Specialistenvereniging Midden-Holland
Taken:
Bij de oprichting: het bevorderen van de medisch-specialistische hulp door de bevordering van de geneeskunst in al haar onderdelen en het behartigen van de leden.
Vanaf 1962: het behartigen en bevorderen van de maatschappelijke belangen van de medische specialisten in Dordrecht en omstreken.
Nadere informatie:
De Dordrechtse Medische Specialisten Vereniging, die in 1925 werd opgericht, vormde een onderafdeling van de Landelijke Specialisten Vereniging en omvatte Dordrecht en omstreken.
Ten tijde van de oprichting konden artsen die geen algemene praktijk uitoefenden, tenzij in rijks-, gemeente- of militaire dienst, en zich beperkten tot een bepaald onderdeel van de geneeskundige praktijk lid worden. Vanaf 1962 konden alle in het gebied wonende en/of werkende leden van de Landelijke Specialisten Vereniging lid worden. Vanaf 1976 konden ook gewone leden en buitengewone leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst als buitengewoon lid van de vereniging worden toegelaten.
Het bestuur bestond in de eerste periode uit minstens drie leden, gekozen uit en door de leden. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormden tezamen het dagelijks bestuur. In ieder geval vanaf 1962 bestond het bestuur uit vijf door de ledenvergadering benoemde leden. De voorzitter werd door de ledenvergadering in functie aangewezen, de overige bestuursfuncties – vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en waarnemend secretaris-penningmeester - werden door het bestuur onderling verdeeld.

De Dordrechtse Medische Specialisten Vereniging is in 1994 opgegaan in de Specialistenvereniging Midden-Holland, eveneens gevestigd te Dordrecht.