Uw zoekacties: Zeemanscollege "Tot Nut van Handel en Zeevaart"

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Zeemanscollege "Tot Nut van Handel en Zeevaart"
Naam archiefvormer:
Zeemanscollege "Tot Nut van Handel en Zeevaart"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1818. Bron: gedrukt reglement uit 1883
Opgeheven:
in 1915 of enige jaren daarna. Bron: kasboek over 1898-1916
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Oorspronkelijk: het bevorderen van de handelsbelangen van de leden.
Later voornamelijk: het functioneren als gezelligheidsvereniging voor Dordtse zeekapiteins.
Nadere informatie:
Eind 18de, begin 19de eeuw deed in ons land een nieuwe verenigingsstructuur voor zeevarenden haar intrede, bekend als zeemanscolleges - in de plaats van de aloude schippersgilden. Op 17 oktober 1818 werd ook in Dordrecht een dergelijk zeemanscollege gevestigd met de naam: Zeemanscollege "Tot Nut van Handel en Zeevaart".
Het Zeemanscollege in Dordrecht kende effectieve leden (varende en rustende zeekapiteins) en honoraire leden (notabelen en ondernemers op het gebied van de zeevaart). Zeelieden van lagere rang konden geen lid worden, maar hun werden wel giften toegekend uit de armenkas van het Zeemanscollege.
Naast een entreebedrag betaalden de leden een jaarcontributie.
Het bestuur (directeuren genaamd) bestond uit vier leden (rustende zeekapiteins of honoraire leden) met de functies: president, vicepresident, secretaris en penningmeester. Varende zeekapiteins waren immers fysiek niet beschikbaar voor bestuursfuncties. Het bestuur werd voor vier jaar benoemd door de leden.
Het Zeemanscollege kende, als gezegd, een armenkas voor de ondersteuning van arme en ongelukkige zeelieden of hun verwanten.

Het oorspronkelijke doel, het behartigen van de handelsbelangen van haar leden, raakte in de loop van de tijd meer en meer op de achtergrond. Het Zeemanscollege behield wel een armenkas, maar evalueerde verder tot een soort sociƫteit voor de Dordtse kapiteins op de grote vaart. Na een bloeiperiode in het midden van de 19de eeuw, ging het geleidelijk aan achteruit met de rol van het Zeemanscollege in Dordrecht, net als elders het land.

In de Dordrechtsche Courant komen regelmatig korte mededelingen over het Zeemanscollege voor. Bijvoorbeeld in 1892 dat er sprake is van 15 effectieve en 36 honoraire leden, en dat dit er in 1908 nog maar 1 resp. 5 zijn. De krant vermeldt in 1913 dat er net als in 1911 aan enkele nuttige instellingen op scheepvaartgebied uit het bestaande fonds van het Zeemanscollege steun werd verleend.
Nadere informatie 2:
Uit de bewaard gebleven stukken blijkt niet precies wanneer het Zeemanscollege is opgeheven. De laatste boeking in het kasboek over 1898-1916 dateert van 6 maart 1915.