Uw zoekacties: Gezelschap "Vriendenkring"

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Gezelschap "Vriendenkring"
Naam archiefvormer:
Gezelschap "Vriendenkring"
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Afdelingen:
n.v.t.
Opgericht:
in 1866. Bron: reglement uit 1889
Opgeheven:
in of na 1918. Bron: onbekend
Ontstaan uit:
n.v.t.
Opgegaan in:
onbekend
Taken:
Het houden van geregelde bijeenkomsten, waarop de leden zich in stijl, taal en voordracht kunnen oefenen.
Nadere informatie:
In 1866 werd het gezelschap "Vriendenkring" opgericht. Het gezelschap bestond uit werkende, buitengewone en ereleden en had een driekoppig uit en door de leden benoemd bestuur: een president, vice-president en secretaris-penningmeester. In 1909 werd het bestuur met één lid, vicaris genaamd, uitgebreid. De vicaris leidde de vergaderingen in het geval de president afwezig was of een speekbeurt vervulde. Er werd jaarlijks een buitengewone vergadering gehouden, waarop o.a. bestuurs-wisselingen konden plaatsvinden. Er vonden evenveel gewone vergaderingen plaats als er werkende leden waren, liefst op zaterdagavond. De gewone vergaderingen verliepen als volgt: oratie, lezing, kritiek, improvisaties, bijdrage; met de respectievelijke discussies.

De laatst bewaard gebleven notulen dateren van 6 april 1918. Er was toen sprake van een gering aantal leden, met een gebrek aan aanwas van nieuwe leden. Wat er na die tijd met het gezelschap "Vriendenkring" is gebeurd, is niet helemaal duidelijk.
Er wordt verondersteld (zie op de website van het Regionaal Archief Dordrecht) dat het gezelschap de voorloper zou zijn van de op 16 mei 1914 opgerichte Club van leerlingen en oud-leerlingen der H.B.S. te Dordrecht (kortweg Dordtsche H.B.S. Club of D.H.B.S.C. genaamd), maar in de tijd genomen (1918 versus 1914) kan dat niet kloppen. Mogelijkerwijs is het gezelschap "Vriendenkring" een stille dood gestorven en zijn de resterende leden in de gelederen van de bestaande Dordtsche H.B.S. Club opgenomen, maar daar zijn concrete aanwijzingen voor aangetroffen.
Archieftoegang(en):