Uw zoekacties: Dordrechtse Polikliniek

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Dordrechtse Polikliniek
Naam archiefvormer:
Dordrechtse Polikliniek
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Opgericht:
onbekend
Opgeheven:
onbekend
Nadere informatie:
In de weinige, bewaard gebleven archiefstukken uit de beginperiode valt te lezen dat de Dordrechtse Polikliniek al in 1897 bestond. Het ging toen al om 18.000 consulten per jaar, dat is circa 360 consulten per week.
Het eerste, niet met name genoemde, onderkomen bleek al snel een gebrek aan spreek- en wachtruimte te hebben. Ook was er niet de gelegenheid sommige patiënten enkele dagen in de polikliniek te houden. Ook was er behoefte aan verplegend en ander hulppersoneel. Begin 1898 werd een ruim huis met flinke wacht- en spreekkamers betrokken aan de Albert Cuypsingel 227.

Het bestuur bestond in 1898 uit: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie gewone leden, onder wie de bekende Dordtse arts en bestuurder Th. Stoop.

De Dordrechtse Polikliniek, die in …. werd opgericht, was aanvankelijk gevestigd in een pand aan de Van Bleijenburgstraat. Later werd verhuisd naar villa William's Place aan de Stationsweg 1.
In 1920 bijvoorbeeld hielden de volgende medici er spreekuur: een oogarts, een KNO-arts, een chirurg, een neuroloog en een tandarts. Ook de Vereniging tot bestrijding van tuberculose en de controlerend geneesheer van de Rijksverzekeringsbank hielden er spreekuur.
Archieftoegang(en):