Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
329 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Archiefvormende instantie
Aa, J.H.
Taak en functie:
Aa was vanaf 1 april 1942 werkzaam bij de Commissie Onderwijs van de Joodsche Raad voor Amsterdam (archief 182). Aa heeft een groot aantal statistieken van de joodse bevolking, verdeeld in leeftijd, geslacht, werkzaamheden etc. opgesteld en het rapport geschreven "Over de maatregelen inzake het onderwijs aan joodse leerlingen van augustus 1941 tot mei 1942".
Type vormer:
Overheid
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Adler, H.G.
Type vormer:
Overheid
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Adviescommissie voor de Zuivering van Notarissen in de provincie Noord-Holland
Taak en functie:
Deze commissie werd op 20 juli geïnstalleerd door het Militair Gezag. De taak van de commissie was het verrichten van onderzoek naar de gedragingen van notarissen in Noord-Holland tijdens de bezetting. Op grond van de adviezen van de commissie besliste de minister van Justitie over de te nemen maatregelen.
Type vormer:
Overheid
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Afdeling Kabinet van de Secretaris-Generaal
Taak en functie:
De afdeling hield zich ondermeer bezig met de internering van joden in Barneveld en met verzoeken om vrijstelling van deportatie naar Polen en plaatsing in Barneveld. Verzoeken om informatie over personen die gevangen werden gehouden in de kampen Amersfoort en Vught konden door de afdeling in behandeling worden genomen. Men had verder bemoeienis met vrijstellingen van de plicht tot inlevering van rijwielen ten behoeve van de Wehrmacht, opgaven van beschikbare aanplakgelegenheid in verschillende gemeenten ten behoeve van Duitse propaganda en afstammingsverklaringen van beroeps- en vrijwillige brandweerlieden, hoofdzakelijk uit Amsterdam (ariërverklaring).
Type vormer:
Overheid