Uw zoekacties: RK Vereniging van leraren aan handelscursussen van de Hanze,...

Archiefvormers ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
RK Vereniging van leraren aan handelscursussen van de Hanze, 1910 - 1926
Vestigingsplaats:
's-Hertogenbosch
Functie:
Vereniging hield zich bezig met inrichten en bevorderen van het handelsonderwijs ten einde meer eenheid in dit onderwijs te brengen.
Opmerking:
Literatuur: Een halve eeuw zelfstandige middenstand in het bisdom 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1952).