Uw zoekacties: Districts militaire commissaris in Roosendaal, 1944 - 1945

Archiefvormers ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Districts militaire commissaris in Roosendaal, 1944 - 1945
Vestigingsplaats:
Roosendaal
Functie:
Militair Gezag was van juli 1944 tot maart 1946 belast met het handhaven van de openbare orde in de bevrijde gebieden, vormde de verbindingsschakel tussen de Nederlandse civiele organen en de geallieerde legerautoriteiten en trad op als voorpost van de Nederlandse regering.
Opmerking:
Literatuur: J. van Oudheusden en J. Verboom, Herstel- en vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden. Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944 - 1945 (Tilburg 1977); C. Meerbach, Het moeizame herstel van de parlementaire democratie: Noord-Brabant, van de ene bezetting in de andere, in Brabantia 33 (1984) nr 6, p 4 - 9; J.G.M. Sanders (red.), Voorwaarts �. Mars! Onderzoeksgids voor de defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588 - 1974 ('s-Hertogenbosch, 1996).