Uw zoekacties: Provinciale Staten van Noord-Brabant, 1814 - . . .

Archiefvormers ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Provinciale Staten van Noord-Brabant, 1814 - . . .
Vestigingsplaats:
's-Hertogenbosch
Functie:
Provinciaal Bestuur, bestaande uit de Commissaris der Koningin, Provinciale en Gedeputeerde Staten is belast met het bestuur van de provincie.
Opmerking:
Literatuur: A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen kroon en statenfacties: De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813-1830 (Tilburg 1988); P.J. Margry (red.), 1814-1819, 175 Jaar provinciaal bestuur van Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1989); W.G.M. van der Heijden, Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding ('s-Hertogenbosch/Hilversum, 1993).