Uw zoekacties: Houtvesterij Helmond van Staatsbosbeheer, 1913 - 1972

Archiefvormers ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Houtvesterij Helmond van Staatsbosbeheer, 1913 - 1972
Vestigingsplaats:
Helmond
Functie:
Beheer van bossen en voor bebossing bestemde gronden, toezicht op bosbouwkundig beheer van landgoederen in particulier bezit en levering van technische informatie aan overheids- en particuliere instellingen die bossen beheerden.
Opmerking:
Literatuur: Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Staatsbosbeheer (Den Haag, 1939).