Uw zoekacties: Dienstkring Breda-Zuid van rijkswaterstaat, 1886 - 1950

Archiefvormers ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Dienstkring Breda-Zuid van rijkswaterstaat, 1886 - 1950
Vestigingsplaats:
Breda
Functie:
Rijkswaterstaat was belast met aanleg, beheer en onderhoud van en toezicht over verkeers- en waterwegen, beschermen van land tegen wateroverlast en het bevorderen van een goede waterhuishouding.
Opmerking:
Literatuur: W.G.M. van der Heijden, Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding ('s-Hertogenbosch/Hilversum, 1993).