Uw zoekacties: Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, 1935 - . . .

Archiefvormers ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden, 1935 - . . .
Vestigingsplaats:
Eindhoven
Functie:
Dit overkoepelend orgaan, waarin Brabantse gilden zijn georganiseerd heeft als doel het organiseren van gildefeesten met de daaraan verbonden wedstrijden.
Opmerking:
Literatuur: A. Ising, Brabantse schuttersgilden, vroeger en nu (Maasbree 1983); J.A. Jolles, De schuttersgilden van Noord-Brabant; overzicht van hetgeen nog bestaat (Arnhem 1974); J. van de Mortel, 'De federatie 35 jaar', in De Gildetrom 17 (1970) p. 39-40.