Uw zoekacties: Schoolopziener 1e district Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch...

Archiefvormers ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Schoolopziener 1e district Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch, 1857 - 1878
Vestigingsplaats:
's-Hertogenbosch
Functie:
Schoolopzieners waren verplicht iedere school in hun ressort tweemaal per jaar te bezoeken en rapport uit te brengen over hun bevindingen.
Opmerking:
Literatuur: E.C. van Bergen Henegouwen, "Maar wel zachte voortgang ten goede". Schoolopzieners in Noord-Brabant in de negentiende eeuw ('s-Hertogenbosch 1994); Dolly Verhoeven, Ter vorming van verstand en hart. Lager onderwijs in oostelijk Noord-Brabant ca. 1770-1920 (Hilversum 1994); W.G.M. van der Heijden, Noord-Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding ('s-Hertogenbosch/Hilversum, 1993).