Uw zoekacties: Houtvester in 3e jachtdistrict Eindhoven, 1814 - 1852

Archiefvormers ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

In dit overzicht vindt u diverse archiefvormers, zoals gemeenten, bedrijven en (particuliere) families

Een archiefvormer is een organisatie of persoon die bronnen produceert, die uiteindelijk in een archief bewaard worden. Een gemeente is bijvoorbeeld een archiefvormende organisatie. Zij registreren alle geboortes en huwelijken in hun gemeente, maar ook vergunningaanvragen en alle notulen van de raadsvergaderingen en raadsbesluiten. Deze bronnen worden op termijn overgedragen aan een archief, zodat ze bewaard blijven en ingezien kunnen worden door iedereen.

 

 

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Houtvester in 3e jachtdistrict Eindhoven, 1814 - 1852
Vestigingsplaats:
Eindhoven
Functie:
De houtvester was op grond van de Jachtwet 1814 belast met toezicht op de naleving van regelgeving op het terrein van jacht en visserij, registreerde de heerlijke jacht- en visrechten en gaf aan particulieren jacht- en visakten af.