Uw zoekacties: Indische Collectie

400 Indische Collectie ( NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

 • Kenmerken van het archief
 • Inleiding op het archief
 • Inventaris of plaatsingslijst
 • Eventueel bijlagen
 • De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

  De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

  De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

  Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

  beacon
   
   
  Openbaarheid
  Het archief is grotendeels openbaar.

  De inventarisnummers 121-124; 129-141; 154-208; 934; 936; 939; 1567-1570; 1572-1585; 1611; 1618-1619; 1624; 1628; 1630-1631; 1644-1646; 1655; 1658; 1710; 1716; 1728; 1755-1757; 1760; 1798-1799; 1947; 2285; 2416; 3183; 3427; 3432; 3678-3726; 3730-3751; 3970-3973; 3976; 3978-3980; 3984; 3989; 3993; 4212; 4215; 4291; 4549; 4700a-4700d; 4715; 5186; 5317; 5457; 5493; 5510; 7434; 7550; 7554; 7562; 7576; 7603; 7655; 7657; 7662; 7664; 7673; 7685; 8014; 8022; 8060-8062; 8093; 8189; 8227; 8254; 8280; 8291; 8305; 8340; 8363; 8364; 8366; 8375; 8378, 8386, 8397-8401; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

  De inventarisnummers 408-437; 438-440; 446; 456-457; 459; 470; 472-473; 475-482; 496; 648; 655; 1793-1794; 1908-1913; 2246-2267; 2355-2360; 2363; 2413; 2468; 2657; 2721; 3016; 3085; 3217; 3391; 3446; 3469-3493; 3494-3495; 3498; 3501-3526; 3529-3536; 3555-3591; 3598-3630; 4477; 4524; 4545; 4867; 5140; 5582-5999; 6900-6924; 6926-6930; 7552; 7597-7598; 7600-7601; 7661; 7669; 7670-7671; 8381-8383; 8403-8408; zijn slechts raadpleegbaar na verkregen schriftelijke toestemming van de directeur van het NIOD. Onderzoekers kunnen zich daartoe schriftelijk wenden tot de directeur van het NIOD.
  Meer uitleg over openbaarheidsbeperkingen leest u hier.
  Inleiding
  titel collectie
  collectievormer
  omvang
  citeer- en aanvraaginstructie
  periode van ontstaan
  ordening van de archiefbestanddelen
  aanvullingen
  wettelijke status
  reproductiebeperkingen
  taal van de archiefbescheiden
  materiële staat
  bewerking
  Afkortingen
  ABDA Command - American-British-Dutch-Australian Command
  AMACAB - Allied Military Administration Civil Affairs Branch
  ANEP-ANETA - Algemeen Nederlands Persbureau - Algemeen Nieuws- en Telegraafagentschap
  ALFSEA - Allied Land Forces South East Asia
  ATIS- Allied Translator and Interpreter Section
  BPM - Bataafse Petroleum Maatschappij
  CMI - Centrale Militaire Inlichtingendienst
  CONICA - Commanding Officer NICA
  COVIM - Comité voor Organisatie van Vrouwenarbeid in Mobilisatietijd
  FIWI - Federatie van ex-illegale Werkers in Indië
  KNIL - Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
  LBD - Luchtbeschermingsdienst
  LOG - Lands Opvoedings Gesticht
  NEBUDORI - Nederlandsch Bureau voor Documentatie en Repatriëring van Indonesiërs
  NEFIS - Netherlands Forces Intelligence Service
  NICA - Netherlands Indies Civil Administration
  NIGIS - Netherlands Indies Government Information Service
  NIROM - Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij
  PAGI - Persaudaraan Asia Golongan Indo (Aziatische broederschap afdeling Indonesië)
  PID - Politieke Inlichtingen Dienst
  POW - Prisoner of War (krijgsgevangene)
  RAPWI - Recovery of Allied Prisoners of War and Internees
  RVD - Regerings Voorlichtings Dienst
  R.v.O. - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
  SACSEA - Supreme Allied Command South-East Asia
  SEAC - South-East Asia Command
  SEATIC - South-East Asia Translation and Interrogation Center
  WCIT - War Crimes Investigation Teams
  Concordans
  Klik op het icoon voor de concordans
  Erfgoedstuk

  Kenmerken

  Datering:
  1945-1989 (1996-heden)
  over het archief:
  Het RIOD/NIOD verzamelt sinds 1946 materiaal over Nederlands-Indië dat betrekking heeft op de periode die begint met de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog en eindigt met de soevereiniteitsoverdracht in december 1949. Tot 1995 bestond hiervoor een aparte Indische Afdeling.

  Omdat veel archieven van (Japanse overheids-) instanties uit de betreffende periode verloren zijn gegaan, richtte het RIOD zich op archief- en documentatiemateriaal van particulieren, waarbij het accent kwam te liggen op de ervaringen van Nederlanders tijdens de Japanse bezetting.
  Openbaarheid:
  Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".
  Omvang:
  80 meter (8560 inventarisnummers)
  Status:
  NIOD-KNAW collectie
  Trefwoorden:
  Gevonden resultaat (133)