Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
45 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Notariële akte
Rekening door Johannes van der Schild en Hugo van Andel als bij testament dd 7-4-1801 (notaris Charles Christoffel Brender a Brandis te Brielle) door Anna Krijger aangestelde executeurs en voogden. Zij overleed te Brielle op 25-6-1801. Hun voogdij betrof de vier toen nog minderjarige kinderen van wijlen Jannetje Bos uit huwelijk met Abraham van der Hoeven te Schiedam, te weten Abraham van der Hoeven (in november 1801 ongehuwd en ab intestato overleden), Pieter van der Hoeven (in december 1804 door huwelijk meerderjarig geworden), Jan van der Hoeven en Philippus van der Hoeven, beiden nog minderjarig. Aan de vier kinderen was bij representatie voor hun moeder een legaat vermaakt van f 1000, waarvoor een obligatie ten laste van Holland is getransporteerd. Hierop en op de stukken waarin deze is geconverteerd is rente ontvangen. Rendanten brengen zelf geen kosten in rekening. Het legaat bedraagt per saldo nog f 413, waarvan de meerderjarige Pieter, wonend te Schiedam, 1/3 deel ontvangt.
Aktedatum:
17/03/1806
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening van Gabriel Leonard van Oosten, oud-burgemeester, en Bartholomeus Simmonse, wijnkoper, beiden te Brielle als administrateurs van de goederen van de kinderen van wijlen Elisabeth Plooi uit huwelijk met Martinus Simmonse te Nieuwpoort, met name Leentje Simmonse (huisvrouw van Arie Brouwer), Bartholomeus Simmonse, Jacobus Simmonse (wonend te Zegwaard), Pieter Simmonse (op 13-8-1804 minderjarig en intestatis overleden), Anna Simmonse (huisvrouw van Laurens Vuik te Dordrecht) en Arie Simmonse (nog minderjarig), deze kinderen toekomende uit de boedel van hun grootvader Jacobus Plooi, die op 7-9-1800 te Brielle overleed. De ouders hadden het vruchtgebruik, waaraan met het overlijden van de langstlevende, genoemde Elisabeth Plooi (overl. te Nieuwpoort op 8-9-1805) een eind is gekomen. Tot de goederen behoort een hypotheekbrief van pro resto f 229 tlv de weduwe van Klaas Kare, oorspronkelijk tlv Hendrik Snisselaar en Johanna van Licent, echtelieden, en gevestigd op een huis aan de noordzijde van de Kaaistraat te Brielle op kohiernr. 908. Contanten werden weer belegd in gemenelandsobligaties. Er zijn gerechts- en arbitragekosten gemaakt in een conflict met Jan Plooi als mede-erfgenaam van diens vader. Tot de bedoelde goederen behoren de volgende obligaties: f 700 dd 1667 tnv Daniel van Riele f 500 dd 1707 tnv Kornelis Preuijt f 400 dd 1705 aan toonder f 400 dd 1706 aan toonder f 300 dd 1790 aan toonder alle geconvertreerd in Nationale Schuldbrieven. f 340 dd 1741 tnv Anna Barbara Unsin f 204 dd 1741 als voren f 340 dd 1787 tnv Elisabeth Petronella van Assendelft f 170 dd 1747 tnv Hendrik Leenderts Hoogstad f 272 dd 1687 aan toonder f 85 dd 1755 tnv Magdalena Elisabeth van Overschie f 228 dd 1801 aan toonder f 102 dd 1804 aan toonder (NB de oorspronkelijke waarde van deze gemenelandsobligaties lag op ongeveer het drievoud van de hier genoemde prijzen) Verder nog een aantal hypotheekbrieven: f 400 dd 1792 tlv Isaak Elderkamp, gevestigd op huis en
Vervolg akte:
erf te Oostvoorne, nr. 18 f 500 dd 1794 tlv Krijn 't Mannetje, gevestigd op huis en erf in OOstvoorne, nr. 70 f 150 pro reste dd 1796 tlv Lammert Tuk en diens borg Jacob Huisman, gevestigd op huis idjk en erf te Rockanje f 100 pro reste dd 1780, oorspronkelijk tlv Jacob van Toledo, nu tlv Hendrik Dijkman als in huwelijk hebbende Jannetje Jacobs van Toledo, gevestigd op huis en boomgaard in het Nieuwland aan de Rattendijk, nr. 46 f 200 pro reste dd 1781, oorspronkelijk tlv Jacob de Pijper, nu diens zoon Roeland de Pijper, gevestigd op huis en erf te Nieuw Helvoet op nr. 24 en 1 G 138 R land f 450 pro reste dd 1792 tlv Abraham van den Muizenberg, gevestigd op diens huis en erf te Hellevoetsluis op nr. 105 f 300 pro reste dd 1776 tlv Jan Leenderts van Rij, nu diens zoon Leendert van Rij, gevestigd op huis en erf te Zuidland, nr. 104 f 414 pro reste dd 1778 tlv Rom van Dijk en Arendje Vermaat en Neeltje Vermaat, in de boedel gebracht voor nihil, maar mogelijk alsnog over te nemen door de schout van Rozenburg Onderhandse obligaties: f 93 dd 1791 tlv Jacobus Mure onder borgtocht van Arie van Galen f 100 dd 1793 tlv Arie van Galen f 200 en nog f 100 dd 1796 tlv Arie van Galen f 200 dd 1798 tlv Kornelis Kramer te Heenvliet onder borgtocht van Leuntje van der Linden, weduwe van Willem de Valois, en Teunis van den Berg Het deelbare bedrag is f 6046. Volgt kaveling, volgt kwitering van de rendanten
Aktedatum:
01/08/1806
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Laatste rekening van Hendrik van den Ban te Brielle en Leendert de Bruin in de Nieuwe Goote als bij testament van Arie de Gruiter, gewoond hebbend en op 5-3-1797 overleden te Nieuwenhoorn, aangestelde voogden over diens minderjarige dochter Leuntje de Gruiter. Blijkens uittreksel uit het doopboek van Nieuwenhoorn (kosten 16 stuivers) heeft de pupil op 3-9-1805 de leeftijd van 25 jaar bereikt. Huishuur ontvangen van Jan Went (huis nr. 106 te Nieuwenhoorn met gevolg van schuur en zwingelkeet op 292 roeden werf in de Kerkhoek nrs. 17 en 18), Willem Dijkgraaf (een vertrek in huis nr. 8), Egbert van de Polder (rest van huis nr. 8), Willem Bos, later Thomas Vogelaar (middelste vertrek in huis nr. 13). Landpacht ontvangen van Leendert de Bruin, eerder Amos van Dintel, Jan Amos van Dintel, Dirk Aarts van der Linden, eerste rendant, Hendrik Berkel en Abraham Paling. Aan Leendert de Bruin is een stuk land van 4 G 154 R in de Nieuwe Goote en een stuk van 5 G 83 R aldaar verkocht, voor de helft toekomend aan Kornelis de Gruiter, voor de weduerhelft aan Leuntje de Gruiter. Inkomsten uit effecten als in voorgaande rekeningen. Leuntje was in de kost bij de weduwe de Gruiter te Nieuwenhoorn. Zij kwiteert de rendanten zowel voor deze rekening als voor ontvangst van alle eigendomsbewijzen etc.
Aktedatum:
23/09/1806
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening door Gabriel Leonard van Oosten, Hendrik Bubberman en Jan Leenderts Betist als executeurs/voogden in de nalatenschap van Simon van Kleinenberg, overleden te Brielle op 10-10-1804. Onder de begrafeniskosten de aankoop van muts en kousen voor het lijk. Volgt staat van de boedel met een verdeelbaar saldo van f 2864. Erfgenamen zijn de dochters Martijntje van Kleinenberg, huisvrouw van Hendrik Bubberman te Rotterdam, en Jannetje van Kleinenberg, huisvrouw van Jan Leenderts Betist, ieder voor de helft. Volgt kaveling.
Aktedatum:
13/02/1805
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 3
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS