Uw zoekacties: Films en filmfragmenten
xFilms en filmfragmenten ( Fries Film Archief )

Zoektips  

Trefwoorden kunnen ook jaartallen, namen of filmeigenschappen (kleur, zwartwit, geluid) zijn.


Gebruik voor een groter resultaat een asterisk (*), bijvoorbeeld met "197*" zoek je in alle films uit de jaren 70. Ook verbreed je zo termen, denk aan "aardappel*" om ook resultaten als "aardappelteelt" en "aardappels" te krijgen. En met "*molen*" vang je ook "windmolens".


Gebruik voor een groter resultaat meerdere versies van hetzelfde woord (niet tegelijk invoeren). Bijvoorbeeld niet alleen "aardappelteelt", maar ook "telen aardappels" of verbreed: "aardappel" of "aardappels". Hetzelfde geldt voor de Friese en Nederlandse spelling.


Meerdere zoektermen zijn tegelijk mogelijk, bijvoorbeeld "Leeuwarden kleur".

Films en filmfragmenten ( Fries Film Archief )
>
Zoektermen
20 films en filmfragmenten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 3
 
 
thumbnail
12 fragmenten
FilmAV3785AND Filmjournaal I, 1956-1957
Datering:
1956-1957
Titel:
Filmjournaal I
Maker:
Sjoerd Andringa
Samenvatting inhoud:
Filmjournaal van Sjoerd Andringa met o.a. de start van de motorelfstedentocht in Leeuwarden, een circusvoorstelling met ijsballet en vuurwerk in Leeuwarden en 60 jarig jubileum van de VVV.
Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Kleur en zwart-wit
Geluid:
Nee
Duur:
30:55 minuten
Collectie:
Historisch Centrum Leeuwarden
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
28 fragmenten
FilmAV3802AND Filmjournaal XVIII, 1981-1982
Datering:
1981-1982
Titel:
Filmjournaal XVIII
Maker:
Sjoerd Andringa
Samenvatting inhoud:
Filmjournaal van Sjoerd Andringa met o.a. dorpsvijver Damwoude, stadsfeest in Dokkum rondom de Granaet, Floralia expositie op Stania State in Oentsjerk, "Koukedei" in Workum, opening vernieuwde Uniaweg in Stiens, landelijke intocht Sinterklaas in Hindeloopen, Sinterklaas in Tytsjerk, opening basisschool Bolsward, arrensleden in Appelscha, nieuwe ijsbaan in Haule, oud en nieuw in Leeuwarden, toertochtrijders bij Weidum, kortebaanwedstrijden in Oudehorne, ‘spekriden’ in Warten, arrensleewedstrijden bij Terwispel, ingebruikname nieuw scholencomplex in Stavoren, Sint Piter in Grou, onthulling buste Eise Eisinga in Dronrijp, bomen planten in het Kuinderbos, molenaarsbruidspaar in Stiens, opening nieuwe multifunctionele centrum in Hemrik, opening nieuwe korpsgebouw Leger de Heils in Drachten, Prins Bernhard opent sporthal in Veenwouden en onthult luchtvaartmonument.
Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
22:41 minuten
Collectie:
Historisch Centrum Leeuwarden
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
49 fragmenten
FilmAV3801AND Filmjournaal XVII, 1981
Datering:
1981
Titel:
Filmjournaal XVII
Maker:
Sjoerd Andringa
Samenvatting inhoud:
Filmjournaal van Sjoerd Andringa met o.a. IJsrevue in ijshal Thialf in Heerenveen, carnaval in Franeker, beelden van het uitgebrande pakhuis Rusland aan de Hoekstersingel in Leeuwarden, 100.000 liter koe in Hoornsterzwaag, Andringa familiedag, opening buurthuis in Bergum, kanovaren in Gorredijk, hondenshow in Frieslandhal, Watersportkoningin in Akkrum, autocross in Nijland, stuntteam de Tornado Troupe bij de Oldehove in Leeuwarden, opening wielercrossbaan Gorredijk, opening vernieuwde Kleine Voorstraat in Harlingen, opening nieuwe christelijke basisschool in Kollumerpomp, nieuwe vissteiger in Oostmahorn, opening nieuw sportcomplex in Raerd, opening chalet-terrein op Landgoed Eysinga-State, onthulling standbeeld Het Friesche Paard in Leeuwarden, opening sporthal Doniahal in St. Nicolaasga, opening gerestaureerde Hein Buisman eendenkooi, windsurfwedstrijden op het Nannewiid, Heamieldagen in Bolsward, opening museumhuisje Johan Hesselshuis in Joure, onthulling kunstwerk Boartsjende Bern ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van het dorp Jistrum, jubileum christelijke school in Niawier, huisarts Visser wordt gehuldigd in Rottevalle, ingebruikname nieuwe sluis Goengarijp, Elfstedentocht over het water bij de Prinsentuin in Leeuwarden, skûtsjesilen bij De Veenhoop, traditionele rijtoer voorafgaand aan de PC in Franeker, boerenbruiloft in Joure, kaatswedstrijd in Franeker, skûtsjesilen bij Lemmer, Paardensportdag in Buitenpost - Piet de Boer met zijn 12-span, huldiging kampioen skûtsjesilen Tjitte Brouwer en bemanning in Heerenveen, opening tentoonstelling over planeten en ruimtevaart in museum Coopmanshuis in Franeker.
Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
31:21 minuten
Collectie:
Historisch Centrum Leeuwarden
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
38 fragmenten
FilmAV3800AND Filmjournaal XVI, 1980
Datering:
1980
Titel:
Filmjournaal XVI
Maker:
Sjoerd Andringa
Samenvatting inhoud:
Filmjournaal van Sjoerd Andringa met o.a. koningin Beatrix en prins Claus bezoeken tentoonstelling in de Prinsentuin in Leeuwarden, Friese markt in Joure, eindwedstrijd skûtsjesilen Sneekermeer, boomzaag- en houthakwedstrijden in Noordwolde, reünie van platbodemjachten Leeuwarden, harddraverij boerenpaarden in Welsrijp, damsimultaanwedstrijd in Sneek, concours hippique in Rijs, Freulepartij in Wommels, wedstrijd "Seineharjen" (zeis opscherpen) in Surhuizum, kerkepad-actie in Hantumhuizen, brand Broerekerk in Bolsward, allegorische optocht in Oosterend, opening schaapskooi in Bakkeveen, paardendag in Drachten, opening middenstandstentoonstelling Oostergo in Dokkum, avondzwemvierdaagse in Bakkeveen, Visserijdagen in Harlingen, excursie opgravingsterrein in Smalle Ee, mosselschip in Kootstertille, nieuwe korfbalvelden Hijum, allegorische optocht Sint Nicolaasga, taptoe in Leeuwarden, opening dorpshuis ‘de Fûke’ in Gaast, nieuw tenniscomplex in Oenkerk (Oentsjerk), 1000-jarig bestaan Drogeham, zonnecollector Volkshogeschool Bakkeveen, herdenking Slag bij Warns bij Rode Klif, bouw nieuwe wijk De Trisken in Drachten, nieuwe fietspaden in het Groningse Sebalderburen, 75-jarig bestaan christelijke school in Itens, nieuwe coaster op scheepshelling Stroobos, opening van het nieuwe dorpshuis "'t Bynt" in Boornbergum, sneeuw in Oosterzee, nieuwe lagere school in Stavoren, onthulling straatnaambord Jorwert.
Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
24:25 minuten
Collectie:
Historisch Centrum Leeuwarden
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
Pagina: 3
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS