Uw zoekacties: Waterstaatswerken
beacon
262 records
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Binnenpolder (Roerdomperf, 1961-1999)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1927 werd er een elektrisch vijzelgemaal gesticht, ter vervanging van een kleine schepradmolen. De bemalingsinstallatie bestond uit een elektrische motor van het fabricaat Heemaf, met een vermogen van 7 pk, die een Jaffa verticale schroefpomp, met een capaciteit van 9 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 1,5 meter, aandreef. In 1959 is de gehele pompinstallatie gereviseerd door Machinefabriek Den Holder. Enkele jaren later, in 1967, zijn de pompinstallatie, met de tandwielkast en de elektromotor verwijderd en vervangen door B. Hertog polderbemalingen. Er kwamen een centrifugaal kelderpomp, met een capaciteit van 7 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 1,15 meter, en een elektromotor van het fabricaat Heemaf, met een vermogen van 4 pk, voor in de plaats. In 1993 werden er enkele werkzaamheden uitgevoerd aan het gemaal. In 1999 is het gemaal gesloopt.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Voorschoten, sectie B 2751.
Gebruiksperiode:
1961-1999
Bouwjaar:
1961
Sloopjaar:
1999
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Overveerpolder (1967-2002)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1992 werd er door de gemeente Oegstgeest een gemaal, bestaande uit een pompkelder met een Flygt pompinstallatie met een capaciteit van 4 m3/minuut, overgedragen aan het waterschap. Het was in 1967 aangelegd ten behoeve van het zwembad Poelgeest en lag nabij de jachthaven Welgelegen. Sinds 1970 bemaalde deze bemalingsinstallatie de polder, in verband met de slechte toestand van het oude gemaal. In 2002 werd het gemaal vervangen door een nieuwe bemalingsinstallatie gelegen langs de Haarlemmertrekvaart.
Gebruiksperiode:
1967-2002
Bouwjaar:
1967
Sloopjaar:
2002
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Elsbroekerpolder (1978-2000)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1978 werd er in de onderbouw van de afgeknotte poldermolen een geëlektrificeerd vijzelgemaal geplaatst. Het gemaal werd in 1988 geautomatiseerd. Tegelijkertijd werd er een nieuwe afsluitconstructie gebouwd. In 1998 werd er besloten om het gemaal te vernieuwen en naar een andere locatie te verplaatsen, in verband met de opsplitsing van de polder in drie verschillende peilgebieden. Het werd vervangen door het gemaal gelegen aan de Guido Gezellelaan. Het oude gemaal is vermoedelijk kort daarna gesloopt.
Gebruiksperiode:
1978-2000
Bouwjaar:
1978
Sloopjaar:
2000
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal Zemelpolder (1943-1999)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In eerste instantie werd de Zemelpolder bemalen door een poldermolen, waar een elektrische bemalingsinstallatie in werd geplaatst. De elektromotor van het fabricaat E.M.F. Dordt, met een vermogen van 7,5 pk, dreef de bestaande vijzel, met een capaciteit van 10 m3/minuut, aan. In 1943 werd het beheer van de molen overgedragen aan de gemeente Lisse. Sindsdien werd de polder bemalen door het vijzelgemaal. In 1977 vonden er enkele werkzaamheden aan de vijzelinstallatie plaats, waaronder de vervanging van de Dordt elektromotor door een elektromotor van het fabricaat SKA. In 1985 werd er geconstateerd dat de bemalingsinstallatie in slechte toestand verkeerde. Er werd besloten om de molen te restaureren en om er een nieuw gemaal in te plaatsen. Het was de bedoeling dat de polder elektrisch en met windkracht bemalen kon worden, door de plaatsing van een scheprad. Dit plan ging echter niet door, waardoor de bemaling nog altijd geschiedde aan de hand van een elektrische bemalingsinstallatie. Het bestond uit een vijzel, met een capaciteit van 5 m3/minuut, aangedreven door een elektromotor van het fabricaat B.B.C., met een vermogen van 3 pk. In 1985 werd de opdracht gegeven aan Spaans Machinefabriek B.V. voor het leveren van de bemalingsinstallatie en aan Verbij's Molenbouw om bouwkundige aanpassingen te verrichten. In 1999 ging de poldermolen in vlammen op, waardoor de bemalingsinstallatie onherstelbaar beschadigd werd. Er werd een vervangend gemaal gesticht buiten de molen.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Lisse, sectie D 486/5730.
Gebruiksperiode:
1928-1999
Bouwjaar:
1928
Sloopjaar:
1999
Trefwoorden: