Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
5.352 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Regestenlijst
Regest
36 1487 januari 25
“in ’t jaer ons Heeren duysent vierhondertendesevenentachentig ipso die conversionis divi Pauli apostoli”

Joannes van der Clocken, kanunnik van het kapittel van Sint Gereon te Keulen en rector van de parochiekerk te Straelen, verklaart dat hij aan de gildemeesters en gemene broeders van de broederschap van Onze Lieve Vrouw en de aartsengel Michael het recht heeft verleend om een priester te benoemen die op het altaar van de broederschap de mis zal opdragen en op feestdagen met de andere priesters en clerici de getijden zal zingen.
Datering:
1487 januari 25
Ontwikkelingsstadium:
Authentiek afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 147, procesnummer 1808
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
35 1481 februari 8
“In den jair ons Heren duysent vierhundertendeeynentachtentich des neisten donredaiges nae Ons Lieve Vrouwendaegh presentationis geheyten lichtmissen”

Petrus Henrici, priester, kapelaan en dienaar van Johan van Boidtberch, erfmaarschalk van het land van Gelre, verklaart dat Eylbert van Wanckem, priester, uit genegenheid voor Johan van Boidtberch, ridder, ten behoeve van hem afstand heeft gedaan van het Sint-Johansaltaar in de parochiekerk van Kapellen. Itken van Boidtberch, weduwe van Willem van Boidtberch, heeft toegestemd in de resignatie en aan genoemde Peter beloofd hem zolang dit beneficie te laten behouden, totdat een van de kinderen van wijlen Willem van Boidtbergh, hetzij van adel hetzij bastaard, de leeftijd heeft bereikt om priester te worden. In dat geval zal Peter op verzoek van Itken van Boedtberch afstand doen van het beneficie.
Bezegelaars: Johan van Boidtbergh, ridder, Henrick van Wijenhorst, rechter te Kapellen, en de schepenen van Kapellen.
Datering:
1481 februari 8
Ontwikkelingsstadium:
Eenvoudig afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 47, procesnummer 260
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
34 1480 maart 21
“In den jairen ons Heren duysent vierhonderttindtachtentych des dynxdaighes vur den heilighen Palmdaighe als men in ’t begyn der heyligen myssen aenheft ind synghet ‘Domine ne longe facias’”

Peter to Putt, zoon van Gossen, en Gossen to Bornbeecke, regenten en gildemeesters en de gemene broeders van het gilde en de broederschap van Sint-Jacob in de parochiekerk te Straelen in het bisdom Keulen, verklaren dat zij van meester Jacob van Stralen, priester, doctor in de godgeleerdheid, kanunnik van de dom te Keulen, hebben ontvangen driehonderd Rijnse gulden en nog eens zeven Rijns gulden en vier witpenning. Met dit geld hebben zij renten gekocht ten laste van de stad Straelen tot een bedrag van vijftien Rijnse gulden en acht witpenning. Voor deze rente zullen zij wekelijks drie missen laten lezen op het Sint-Jacobsaltaar in de parochiekerk te Straelen, ter ere van God, Maria, de apostelen Petrus en Jacobus, de heilige Driekoningen en Allerheiligen. De missen worden op zondag, dinsdag en donderdag opgedragen voor het zielenheil van Jacob van Stralen, zijn ouders Arnt en Griet, zijn broer Johannes, broer van heer Peter, Goessen, Heynrick, Arnt en zijn zusters Marie Kathrijne, Grietke en Mette. De missen worden gelezen door een door de broederschap te benoemen priester.
Bezegelaar: Heynrick op der Straeten, zoon van Pylgrym, medebroeder.
Datering:
1480 maart 21
Ontwikkelingsstadium:
Origineel op perkament, zegel verdwenen
Notabene:
zie inv.nr. 51, procesnummer 355
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
33 1478 september 29
“Datum in civitate nostra Leodiense sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo mensis septembris die perultima”

Lodewijk van Bourbon, bisschop van Luik, verklaart dat hij de stichting en dotatie van het altaar van Sint-Nicolaas in de parochiekerk te Venray door Godefridus Coninck, pastoor te Thorn, heeft goedgekeurd.
Datering:
1478 september 29
Ontwikkelingsstadium:
Eenvoudig afschrift op papier
Plaats:
Luik
Notabene:
zie inv.nr. 57, procesnummer 437
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS