Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
90 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 12
 
 
Regesten
Regest
46 1452 september 8
"Gegeven in 't jaere ons Heeren duysent vierhondert tweeenvijftich op Onser Lieven Vrouwendach nativitatis".

Arnold, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen verklaart, dat hij aan Johan van Arendale, heer te Well, raad en maarschalk, het kasteel en de stad Gelder, met het land, drostambt en voogdambt, dat daarbij hoort, verpand heeft, omdat deze laatste elfhonderd overlandse keurvorsten Rijnse guldens voorgeschoten heeft ter aflossing van een schuld aan Griet van Ooefft, weduwe van Elbert van Eyle, in zijn leven drost te Gelder
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
45 1436 april 19
"Gegeven in 't jaer ons Heeren 1436 des donredaechs nae beloocken Paesschen".

Ott, heer te Bronkhorst en Borculo, Willem, heer te Bergh en Bylandt, Hendrick, heer te Wisch, Jan, heer te Gemen, Frederick van Rechteren, heer te Voorst, te Keppel en te Asperen, Dirick van Peters(hem), heer te Haren en Bicht, ridder, Willem van Rees, ridder, Willem van Rees, zoon van de voorgenoemde Willem van Rees, Seyne van Dort, Geret en Jacob van Hackfoorden, Johan van Middachten, Dirk van Keppel van Weerwold, Jacob van Heeckeren, Dirck Momme van Kelle, Willem van Baecke, Gijsbert van Brouckhuysen, Palick van Enckhuysen, Gerit Momme van Kelle, Herman van Keppel, Goddert Cloecke, Willem van Rederloo, Gerit van Liecken*, Frederick van Steenre, Dirck van Baer, Gerit van der Vorst, Frederick van Bake, Hendrick van der Hovelwijck, Steven van Kervenhem, Willem Lansinck, Matheus van Waldenborch, knapen, burgemeesters, schepenen en raad der steden Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Lochem en Groenlo verklaren, dat zij gezworen hebben de bepalingen na te komen, die ook staan in een akte, die aan de hertog ter bezegeling is voorgelegd
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
44 1434 december 31
"Gegeven in den jaer ons Heren duysent vierhondert vier ende dartich op des nyen jairsavont".

Arnold, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, verklaart, dat, aangezien Willem van Gulick, bastaard, geheten van Wachtendonck en Harman van Batenborch, zijn echtgenote, afstand hebben gedaan van het slot, stad en land van Wachtendonk, hij aan hen heeft overgedragen de tienden in het ambt Putten en Nijkerk namelijk 's-Grevenmede, Neckervelde, Venteler en Stenler, Hardenbergh en Vurmeden, de oude tiende te Holk, Bonsschoten en te Erentel waarts Dyremer tiende, Hell, Luxhalle, Hinxler-, Lorteler- en Dasser-, de oude tiende te Arck in het Steenler veld geheten Hoogevelt, de nieuwe tiende van te Holk, Bonschaten en te Nijkerk waarts, Slichterhorster broek, Bonoytstiende van den Veen, Mulderbrinck, Schaepvoert, Veltacker, Aler en Calvergoer, de tiende van Huenen, de smal- en vlastienden in het genoemde ambt, de accijnsen te Garderen, Kootwijk, Elspeet en Voorthuizen en vijfenzeventig ponden uit de accijnsen van Barneveld.
Medebezegelaars: Willem van Egmond, broer van de hertog, het merendeel van de raad van zestien te weten Johan, heer te Culemborg en ter Leck, Henrick, heer te Wisch, Henric van Middachten, ridder, Rutger van Vlodrop, Reyner van Zallar, Peter van Steenbergen van Nyenbeke, knapen, de steden Nijmegen, Roermond, Zutphen, Arnhem, voorts Gelis in gen Nuwelant en Ude Talholt
Datering:
1434 december 31
Notabene:
Zestiende eeuws afschrift op papier, inv. mr. 1336. De akte is afgedrukt in: Nijhoff, Gedenkwaardigheden IV, p.116-119
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
43 1432 mei 22
"Gegeven in den jaer ons Her duysent vierhundert twee ind derttich des neesten donredaeges nae den sondach Cantate".

Arnold, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, verklaart, dat de burgemeesters, schepenen, raad en gemene burgers van Venlo voortaan net zoals de hoofdstad Roermond tolvrijdom op alle land- en watertollen in zijn landden, met name op de tol te Oyen, zullen genieten