Uw zoekacties: Films en geluidsopnames

Films en geluidsopnames ( Fries Film en Audio Archief )

Zoektips
beacon
68 films en geluidopnames
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1994
Titel:
Nieuws TV Markant Uitzending 07
Maker:
NieuwsTV Markant/NieuwsTV Sneek/NieuwsTV Friesland
Samenvatting inhoud:
Presentatie: Bart Kingma

Gister begon de Week van het Landschap. In Friesland is gekozen voor de plaats Rijs (Gaasterland) aan de kust van het IJsselmeer, vanwege de vele vogels die er voorkomen. Dit sluit mooi aan bij het thema van de week, ‘vogels in de vlucht’. Verslaggever Pietrix Spijkstra bezoekt met een cameraman de opening die wordt uitgevoerd door leerlingen van basisschool De Totem in Warns.

Volgende week wordt de slag bij Warns herdacht. De herdenking wordt al jaren verstoord door rechtsextremisten. Dus de grote vraag is hoe de fascisten het beste geweerd kunnen worden.

Voor de aanvang van het nieuwe theaterseizoen zijn in Theater Amicitia in Sneek enkele verbeteringen aangebracht. Schouwburgdirecteur Johan Miedema vertelt over de veranderingen.

Kort nieuws:
- De kans bestaat de sekscamper op parkeerplaats De Lanen aan de A50 bij het Tjeukemeer gaat verdwijnen. De eigenaar van het rijdende bordeel heeft een vergunningaanvraag ingediend, maar deze is geweigerd door burgemeester en wethouders van de gemeente Skarsterlân.
- Christelijke Basisschool De Gearrin in Folsgare wordt met sluiting bedreigd. Doordat zeven leerlingen zijn overgeplaatst naar een school in IJsbrechtum, zit de school nog maar net boven het minimum aantal scholieren.
- Donderdagmiddag heeft de politie een Marokkaanse drugslijn opgerold in Sneek. Tijdens een inval werd cocaïne, heroïne en geld in beslag genomen en werden er 15 arrestaties verricht.

De Zuidwester Bokaal gaat deze week naar Jalina op de Hoek uit Oudemirdum. In het Belgische Tongeren werd ze Europees kampioen leerling-pikeur (paardensport).

Bart Kingma vraagt de inwoners van Warns of de herdenking van de slag niet beter kan worden afgelast. Zo krijgen de rechtsextremisten niet de kans hun denkbeelden te etaleren.
Vervolg samenvatting inhoud:
Al vijfentwintig jaar vaart de veerboot Bep Glasius dagelijks tussen Enkhuizen en Stavoren.

Scheepswerf De Hoop uit Workum bestaat 300 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd Beethoven op de Werf gehouden in de Grote Kerk in de stad. Het Nieuw Filharmonisch Orkest, het Beethoven Project Koor en de solisten Wout Oosterkamp en Hanneke Kaasschieter voerden het uit onder leiding van dirigent Hoite Pruiksma.

Weerman Hans van der Meulen trotseert de regen en harde wind met een paraplu. Hij presenteert het weerbericht bij het Nieuwlandgemaal in Stavoren.
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
+/- 20 min minuten
Collectie:
Nieuws TV Friesland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1994
Titel:
Nieuws TV Markant Uitzending 08
Maker:
NieuwsTV Markant/NieuwsTV Sneek/NieuwsTV Friesland
Samenvatting inhoud:
Presentatie: Bart Kingma

Gister werd na wekenlange voorbereidingen en discussies de slag bij Warns herdacht. Voor de herdenking bij het Rea Klif werd er in Stavoren een forum gehouden over hoe het rechtsextremisme geweerd kan worden bij de herdenking.

Rechtsextremisten hebben gisterochtend een eigen herdenking van de Slag bij Warns gevierd. Dit schoot bij de organisatie van de reguliere herdenking in het verkeerde keelgat. Burgemeester De Vries van Nijefurd bleek al van de plannen op de hoogte te zijn en wordt door de stichting op het matje geroepen.

In Sneek wordt een zogenaamde broeikasconferentie gehouden. Het symposium staat in het teken van de vele vragen rond de opwarming van de aarde. Hoe is het broeikaseffect ontstaan en wat kunnen we eraan doen? In de Zuiderkerk kwamen meerdere sprekers aan het woord waaronder weerman Erwin Kroll.

Steeds vaker worden er buitenboordmotoren gestolen. Vorig jaar stond de teller op 74 in zuidwest Friesland, dit jaar zijn er al 100 motoren weggenomen. Sinds kort is een speciaal politieteam vanuit Lemmer bezig met het ophelderen van deze diefstallen.

Kort nieuws:
- De kosten van het passeren van bruggen en sluizen bij Lemmer wordt duurder. De gemeente Lemsterland wil het tarief verhogen van F7,50 naar 10 gulden.
- De opgravingen op het terrein van Uniastate bij Bears (Beers) zijn zo goed als afgerond. In enkele maanden tijd zijn de contouren van de oude state uit ca. 1500 blootgelegd.
- Het Jopie Huisman Museum in Workum moet snel over de brug komen met geld voor de aanleg van een parkeerterrein in de stad.
- De aanleg van de nieuwe passantenhaven aan de Pharshoeke in Heeg zal 2,5 miljoen gulden gaan kosten. Er was eerder een lagere begroting voor de nieuwe haven.

Straatpraat komt deze week vanaf de leugenbank in Lemmer. Het gaat hier uiteraard over de verhoging van de bruggelden.
Vervolg samenvatting inhoud:
De Zuidwester Bokaal is deze week voor autocoureur Jan Barendsma uit Wieuwerd (Wiuwert). In de standaardklasse tot 16CC werd hij afgelopen weekend Nederlands kampioen op de Oval racebaan in Ter Apel.

Zoals eerder gemeld krijgt Heeg een nieuwe haven. Maar heeft Heeg eigenlijk wel een nieuwe haven nodig? Nieuws TV zoekt het uit.

Sytske Bruinsma is al 20 jaar beheerder van dierenasiel De Nomadenhof in Sneek. Reden voor Nieuws TV om haar eens een bezoek te brengen.

Gister werd voor de tiende keer de marathon van de Afsluitdijk naar Bolsward gehouden.

Weerman Hans van der Meulen presenteert zijn weerbericht vanaf de waterkant.
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
+/- 20 min minuten
Collectie:
Nieuws TV Friesland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1994
Titel:
Nieuws TV Markant Uitzending 09
Maker:
NieuwsTV Markant/NieuwsTV Sneek/NieuwsTV Friesland
Samenvatting inhoud:
Presentatie: Pietrix Spijkstra

Drie weken geleden werd het gezin Oliveiro uit Wieuwerd (Wiuwert) door de woningbouwvereniging uit huis gezet. De ouders en hun acht kinderen vonden tijdelijk onderdak in de jeugdherberg van Sneek. Verslaggever Bart Kingma bezoekt het gezin en vraagt hoe het met ze gaat.

Het nationaal fonds Kinderhulp, dat kansarme kinderen in Nederland helpt, bestaat deze week 35 jaar. Ter gelegenheid hiervan worden er in het hele land billboards ingekleurd. In Sneek werd dit gedaan door de leerlingen van groep 7 en 8 van de Zwetteschool.

In Wolvega werd gister het startsein gegeven voor het nieuwe winterseizoen van drafbaan Lindetrek. Na veel negatieve berichtgeving lijkt het nu beter te gaan met de drafbaan. Loek Hermans, commissaris van de koningin in Friesland is aanwezig bij de festiviteiten.

Kort nieuws:
- De Provincie heeft bepaald dat er de eerste 15 jaar geen nieuwe rondweg om het noorden van Lemmer komt in verband met de enorme kosten hiervan. De gemeente Lemsterland pleit al jaren voor een noordelijke rondweg vanwege de, met name in de zomermaanden, vele gevaarlijke verkeerssituaties.
- Driehonderd leerlingen van de Frittemaschool, Master Sperkhemschool en de Gysbert Japiksschool voeren als zeerovers door Sneek. De ‘piraten’ vierden de fusie van de drie scholen tot Openbare Basisschool De Driemaster.
- Woudsend krijgt wellicht een horecastop. De gemeente Wymbritseradiel staat afwijzend tegenover de plannen voor een nieuw eethuis aan de Midstrjitte. De gemeente ziet liever dat er weer een winkel komt in het pand waar eerder een groentezaak zat gevestigd.
- De wijk Eekwerd I in Bolsward wordt ingrijpend vernieuwd. Om meer ruimte te creëren worden elf huizen gesloopt. De overige woningen krijgen een flinke opknapbeurt. Stichting Woningbouw Bolsward wil dit project van 6 miljoen gulden bekostigen door de verkoop van 83 woningen in de wijk.

Straatpraat komt deze week vanuit Bolsward.
Vervolg samenvatting inhoud:
Binnen een jaar verrees aan de Johan Willem Frisostraat in Sneek een splinternieuwe jeu des boules baan. Deze is voor het grootste deel betaald en gebouwd door de leden zelf. Nieuws TV bezoekt La Boule au But met de Zuidwester Bokaal.

De Dikke Lul Band staat deze week op 5 in de Mega Top 50. Nog nooit eerder haalde een Friese band zo’n hoge notering in een hitlijst. Nieuws TV bezoekt Makkum, de woonplaats van zanger Arie Kuipers, om te vragen of ze trots zijn op hun beroemde inwoner.

Een interview met Arie Kuipers, de zanger van De Dikke Lul Band.

In Theater Lido in Amsterdam speelt sinds enkele weken een voorstelling van theatergroep Madley. De voorstelling gaat over verschillende mensen die voor het eerst in de hoofdstad komen, waaronder twee Friezinnen.

Weerman Piet Paulusma presenteert het weerbericht vanuit zijn kantoor.
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
+/- 20 min minuten
Collectie:
Nieuws TV Friesland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1994
Titel:
Nieuws TV Markant Uitzending 10
Maker:
NieuwsTV Markant/NieuwsTV Sneek/NieuwsTV Friesland
Samenvatting inhoud:
Presentatie: Bart Kingma

In jeugdherberg Wigledam werden de afgelopen winter asielzoekers opgevangen. Ook dit jaar zullen er weer asielzoekers overwinteren. Deze week arriveerden 68 nieuwe bewoners in de noodopvang. Nieuws TV sprak met Wim Zijlstra, secretaris van Wigledam.

Bij It Beaken in Heeg kan men nog steeds leren zeilen op een platbodem. De tjottervloot dreigt echter te verdwijnen door de oplopende kosten.

Friesland kent al jaren het fenomeen Monument van de maand. In oktober was Pingjum aan de beurt. De Pingjumer Gulden Halsband of Penjumer Halsbân, de oude zeewering die als een lus om het dorp loopt is deze week dé bezienswaardigheid van Friesland.

Kort nieuws:
- Het politiebureau aan de Van Giffenstraat in Sneek is te klein, hierdoor is de werksfeer niet optimaal. In het beleidsplan van 1995 stelt de politie dat het bureau op korte termijn moet worden verbouwd.
- Gedeputeerde Staten zijn positief over een standplaats voor twee ambulances in het centraal gelegen Balk. Dit levert een goede spreiding van ambulances op. De standplaatsen Lemmer en Koudum kunnen dan verdwijnen.
- Zowel de aanvraag van de RSG in Sneek als die scholengemeenschap De Stuke in Joure voor aanpassing van de gebouwen is afgewezen door het ministerie van onderwijs. In heel Friesland werden zeventien aanvragen geweigerd.
- In verband met de verkeersveiligheid moet er snel een fietspad worden aangelegd langs de Bokkeleane tussen Oudega (SW) en Harich. Dat vindt de gemeente Gaasterlân-Sleat. Het geld moet bij de provincie vandaan komen.

Het gesprek in Straatpraat gaat over snoeken en snoekbaarzen.

De Zuidwester Bokaal is deze week voor Jan Sipkema, afzwaaiend voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden. Hij wil de bokaal echter niet in ontvangst nemen omdat hij de afgelopen tijd al zo vaak in de media is verschenen.
Vervolg samenvatting inhoud:
Bart Kingma vraagt de inwoners van IJlst of ze voorstander zijn van een mogelijke koopzondag.

Cornelis ‘Corrie’ de Groot (70) is de laatste stadsboer van Bolsward.

Nieuws TV bezoekt Het Bolwerk in Sneek om te genieten van de zwoele klanken van de Zeeuwse deathmetalband Gorefest.

Weerman Piet Paulusma presenteert het weerbericht vanuit Pingjum.
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Duur:
+/- 20 min minuten
Collectie:
Nieuws TV Friesland
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS