Uw zoekacties: Films en geluidsopnames

Films en geluidsopnames ( Fries Film en Audio Archief )

Filter: OskarTVx
beacon
555 films en geluidopnames
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
27 t/m 31-07-2006
Titel:
Oskar TV 605-A en B
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
605-A:

Ballonfeesten 2006
Woensdag - Donderdag - Vrijdag

605-B:

Ballonfeesten 2006
Zaterdag - Zondag

Joure
Bronformaat:
Film digitaal
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
12/13-02-2000
Titel:
Oskar TV 498-499
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
498:
Kinderhoek met Lida Dijkstra, school Ouwsterhaule
Aktueel-kort; Brand in Rottum tv
Aktueel-kort; Verplaatsing weekmarkt van Midstraat naar Sinnebourren
Aktueel-kort; Industrieterrein Woudfennen, Slotmaken Sint Nicolaasga en Ekers, verkoop loopt heel goed
Aktueel-kort; C.D. cabaretgezelschap Samar
Dorpentocht Tjerkgaast
Voorzitter Dorpsbelang, voorzitter Bormrie
Siebolt Visser eigenaar boerderij
Jan Visser, poppentheater Jan Doedel
Willem Wertena over Friese Paarden
Klaas Postma Bio-boer
C. Booi- Schilder
Filmpje Leprabestrijding
Wat fine jo? Hoofddoekjes
Kinderhoek met Lida Dijkstra
Brand tv Rottum
Verplaatsing markt naar Sinnebuorren
Industrieterrein Woudfennen, Slotmaker, Ekers verkoop loopt goed
C.D. van cabaretgezelschap Samar uit Oudehaske
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met voorzitter dorpsbelang
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met voorzitter bouwcommisie
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met Siebolt Visser boerderij
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met Jan Visser poppentheater
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met Willem Wester
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met Klaas Postma bio- boer
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met C. Booi- Schilder
Film Leprabestijding
Wat fine jo? Over hoofddoekjes bij de politie

499:

Actueel; IJsblok in tuin
Sportgala; Bettine Spijkerman
Sjouke Zonderland (vader van André)
Tennissen, Joure Jeugd
Andema ereburger, Oudehaske
Wat fine jo? Verplaatsen markt naar Sinnebourren?
Yn petear mei Jan de Jong
5 jaar geleden Minne underweis- ombouw N32 naar A32
Kinderhoek Dolf Verroen
Kinderhoek voorlezen
IJsblok in tuin
Bettine Spijkerman in sport gala
Sjouke Zonderland vader van andré in sportgala
Tennis vereniging jeugd
Willem Aardema ereburger Oudehaske
Wat fine jo? Verplaatsen markt naar Sinnebuorren
Jan de Jong over het wel en wee van de natuur met beelden
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
03-11-2001
Titel:
Oskar TV 543
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Kinderhoek Jan Doedel
Actueel
Kinderhoek met Jan Doedel
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
24-06-2006
Titel:
Oskar TV 604
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Inleiding
Speranta
Ziekenhuis
UAMS
Nova TV
Making Of
Hotel
Bronformaat:
Film digitaal
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV