Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
5.352 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Regestenlijst
Regest
40 1494 mei 25
“in het jahre unseres Herren tuysendtvierhondertvierundneuntzigh des sontaghs nahe die hogetijdt Pinxtagh”

De schepenen van Erkelenz verklaren dat Wimmer van Genaspen, hun medeschepen, en Beele overgedragen hebben ten behoeve van een wekelijkse mis op het Onze-Lieve-Vrouwealtaar in de parochiekerk bij de toren, een rente van tien Rijnse gulden of 4½ goudgulden ten laste van de stad Erkelenz. Meester Conrardt Venedey, hun zoon, zal deze rente innen en de mis lezen, zodra hij priester is, en na zijn dood de rector van het altaar.
Datering:
1494 mei 25
Ontwikkelingsstadium:
Authentiek afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 86, procesnr. 868.
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
39 1494 april 7
“sub anno incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto indictione duodecima die autem lune septima aprilis”

Voor notaris Martinus de Oed de Kempen en de getuigen Johannes Loep, secretaris van de stad Geldern, en Johannes opten Ray, burger te Geldern, verschenen in het woonhuis van de laatstgenoemde Gherardus Custer, priester van het bisdom Keulen, en Goswinus Konnyck, vicaris van het altaar van de H. Swibertus in de parochiekerk van Walbeck, die als uitvoerders van het testament van Jacobus in ghen Voss, voorheen rector van genoemd altaar, dit testament opgesteld voor notaris Gherardus opten Gheer toonden. Blijkens dit testament vermaakte Jacobus in ghen Voss ten behoeve van een wekelijkse mis tien morgen land geheten die Honkamp in de parochie Straelen aan genoemd altaar. Het land werd blijkens een akte van de schepenen van Straelen, bezegeld door de schout Wolterus de Asselt, gehouden van de abdij Siegburg. Voorts heeft de testateur zijn huis vermaakt aan de weg naar Arcen en anderhalve morgen ten behoeve van een te stichten jaargetijde, dat met assistentie van de pastoor en de vicaris van het Onze-Lieve-Vrouwealtaar gehouden zal worden. De executeurs bepalen dat wanneer de altaren van Sint Jan de Doper, de apostelen Petrus en Paulus en dat van de H. Catharina gedoteerd worden en een residerend vicaris bezitten, ook deze vicarissen aan het jaargetijde zullen deelnemen.
Datering:
1494 april 7
Ontwikkelingsstadium:
Authentiek afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 127, procesnummer 1523.
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
38 1493 april 21
“Datum in dicta nostra civitate Leodiensi anno millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio undecima calendas maii”

Johan van Horn, bisschop van Luik, verklaart het verzoek te hebben ontvangen van de burgemeesters, schepenen en raden der stad Erkelenz om over te gaan tot het stichten van vijf beneficies op vijf verschillende altaren in de parochiekerk teneinde aldaar de wekelijkse missen te lezen die in het verleden door burgers van Erkelenz ten behoeve van hun zielenheil zijn gesticht. Het stadsbestuur zou voor deze beneficies telkens twee geschikte zonen uit de stad aan de pastoor voordragen die één van hen zou benoemen. De bisschop geeft aan Johannes Krysh de Erckelentz, proost van het kapittel van de H. Nicolaas te Spalt in het bisdom Eichstätt en kanunnik te Utrecht, opdracht om een onderzoek in te stellen en bij gebleken juistheid de vijf beneficies te stichten.
Datering:
1493 april 21
Ontwikkelingsstadium:
Authentiek afschrift op papier
Plaats:
Luik
Notabene:
zie inv.nr. 41, procesnummer 142
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
37 1488 april 27
“sub anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo die vicesima septima mensis aprilis”

Gisbertus de Foramine, officiaal te Xanten en pastoor te Venray, verklaart zijn goedkeuring te hechten aan de stichting van een altaar gewijd aan de H. Bartholomeus, waaraan dagelijks een mis zal worden gelezen. Het vergevingsrecht komt toe aan de stichter Henricus Gruyter, schepen te Venray, en na diens overlijden aan diens erfgenamen. De eerste rector zal Paulus Gruyter zijn, natuurlijke zoon van Henricus.
Datering:
1488 april 27
Ontwikkelingsstadium:
Authentiek afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 57, procesnummer 440
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS