Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
90 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 10
 
 
Regesten
Regest
54 1492 mei 15
"Gegeven in den jaeren ons Heeren dusent vierhondert twee ind tnegentich op dinsdach na den sondage Jubilate".

Evert van Schueren, ridder, drost te Wachtendonk, en Thijs van Reyde, schout te Wachtendonk, geven een vidimus van de akte van 11 mei 1492, waarbij Gertruyt van Schevick de heerlijkheid en het goed Pellant en de hof te Glynssum aan Johan van Drypt overdraagt
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
53 1492 mei 11
"Geschiet ind gegeven in den jaeren ons Heeren dusent vierhondert twee ind negentich op fridage na den sondage Misericordia domini".

Thijs van Reide, schout te Wachtendonk, Jenken Thegijves, Nyeles opter Horst en de overige laten van het gerecht Geisseren in het land van Wachtendonk, verklaren, dat Gertruyt van Schevick overgedragen heeft aan Johan van Drypt de heerlijkheid en het goed Pellant* en de hof te Glynssum met de erbij behorende renten, tienden, cijnzen en laten. Gertruyt had deze goederen verworven door middel van gerechtelijk beslag ten nadele van Henrick, heer te Gemen en Wevelinghoven
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
52 1482 april 24
"Gegeven in 't jair ons Heeren duysent vierhondert tweeentachentich des neesten daighs nae sent Georgiusdach martiris".

Arnolt Neutkens, richter, Heyrick Kellener en Johan Hillen de jonge, schepenen te Roermond, verklaren, dat Johannes Loickmans met toestemming van Lysen zijn echtgenote overgedragen heeft aan Reyner van der Locht en Catharijnen, zijn echtgenote, een grondrente van een enkele Rijnse gulden ten laste van zijn huis met twee kamers tegenover het Munster, welk huis Lysen uit de erfenis van Heynrick Mertijns, haar moeder, ten deel is gevallen
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
51 1477 augustus 7
"Gegeven in den jair ons Heren dusent vyerhondert seven ende seventich des donresdaiges na sente Petersdag ad vincula".

Johan van Arendaill, heer te Well, ridder, verklaart, dat vorstin juffrouw Katherijn, dochter van Gelder en Gulik en het graafschap Zutphen namens Adolf, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, hem een gedeelte van drieëntwintighonderd Rijnse guldens heeft betaald en de rest in termijnen zal betalen ter aflossing van het drostambt Gelder, dat hij in pand heeft