Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
45 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 9
 
 
Notariële akte
Rekening door Jan Reehorst te Rockanje als gemachtigde van de overige erfgenamen van Abraham Bouwens Meuldijk, meerderjarig en ongehuwd overleden te Rockanje op 4-5-1798 ten huize van rendant waar hij inwoonde. Huis en erf te Rockanje op nr. 1, belast met f 100 pro reste tbv de diaconie aldaar, overgenomen door rendant voor f 350. 2 G 292 R land onder Rugge in het Lagewoud nr. 35 zijn verkocht aan Lieven van Hallum. Voordien werd het land verpacht aan Evert Beier. Er zijn vorderingen op obligaties tlv Jacob Komen onder Heenvliet en Gerrit Meuldijk te Brielle. Er werd f 188 in contanten aangetroffen. Hiervan was f 56 die overledene onder zich had als voogd van Jacob Jans Steil. Vee werd verkocht aan Dirk Meuldijk, Hendrik Vrijland en Johan Ulrich Schedler. Sieraden werden onderling verdeeld door de erfgenamen; Jacob Steil en Bouwen Reehorst kregen ieder een tabaksdoos. Betalingen aan (wegens) Pieter de Graaf, koster van Rockanje (luiden etc.), Leendert de Baan, timmerman (de kist), Isaak Vermaat (rookvlees), Neeltje Beukman (winkelwaren), Leendert Haasjager (metselwerk), Jan van den Bos te Brielle (winkelwaren), Jan Jongejan, schoenmaker, en de weduwe van Cent de Pijper (landpacht). Volgt staat van de boedel, volgt kaveling. Erfgenamen zijn: Dirkje Meuldijk, weduwe Den Houting te Oudenhoorn, Bouwen Poel in huwelijk hebbende Lijntje Meuldijk te Oudenhoorn, Kornelis Meuldijk onder Oostvoorne, Jacob Komen ihh Aara Meuldijk te Heenvliet, Gerrit Meuldijk te Brielle, Jacob Jans Steil onder Rockanje en Jan Reehorst ihh Willemtje Meuldijk te Rockanje.
Aktedatum:
12/10/1799
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening door Hendrik van den Ban onder Vierpolders en Leendert de Bruin onder de Nieuwe Goote, executeurs van het testament van Arie de Gruiter, gewoond hebbend en op 5-3-1797 overleden te Nieuwenhoorn. Jacobus van der Meer, later Kornelis van Lint, betaalde huur voor 1/4 deel van het woonhuis van overledene op kohiernr. 106. Jan Went huurde na het overlijden het huis met schuur en nog de zwingelschuur staande op 292 R werf in de Kerkhoek nrs. 7 en 18. WillemDijkgraaf huurde een vertrek in huis nr. 8, Simon Steil de rest van het huis.Hendrik van Bemmel huurde een deel van huis nr. 13, Willem Bos een ander deel, Jan Tuk de rest. Landpacht werd ontvangen van Amos van Dintel, Aart van der Linden, Hendrik van den Ban, Hendrik Berkel, Arie Kievit en Kornelis de Gruiter. Hypotheekrente (soms ook aflossing) werd betaald door Jan Kommers Rietdijk (verzekerd op land onder Rugge en Klein Oosterland), Abraham Bijl (land onder Nieuw Helvoet), Kornelis Kouwenoort (huis en land onder Nieuw Helvoet), Leendert Brugman Lzn. (huis en land onder Rockanje), de erfgenamen van Dirk van der Linden (huis en erf onder het Nieuwland). Er wordt rente ontvangen op diverse gemenelandsobligaties en recipissen betreffende de geforceerde geldleningen in de laatste jaren. Onderhandse obligaties zijn er tlv Jan Kerk, Evert Beier, Aart van Driel, Jan van der Steen, Meeuwis Reierkerk, Antonie van Dintel, Hendrik Willems Nieuwland, Leendert NieuwlandKornelis de Groot, Jacob de Gruiter, Johannes van der Schild, Kornelis de Gruiter, Kornelis van Hennik, Kornelis Meuldijk, Leendert Kommies te Brielle, Klaas Leenderts Gorseman, Simon Kleingeld, Pleuntje de Pijper, weduwe van Willem Poel, de weduwe van Kornelis Vermeer en de weduwe van Gerrit de Bruin. Aan contanten was f 1300 aanwezig. Er zijn rond de 100 vorderingen wegens het cureren van paarden en leverantie van medicijnen daarvoor, tot een totaalbedrag van f 1091. Kleding en vee werd publiekelijk verkocht. Doodkosten: Willem Dijkgraaf, Arie Br
Vervolg akte:
ouwer, Kornelis van Lint en Pieter Dekker (oppassen tijdens ziekte), Willem Torman (grafdelven), Pieter van der Reiden (gebruik doodkleed en klokluiden), Arie Spoon (doodkist), Kornelis Jacobs Kluit (rouwgoed), L. Beier (brood), A. Schusling (drank en turf), David de Vries (vlees), Wiggert Jans Mathol te Brielle (beschuit en koek), Hendrik Kruine (bier). Verder betalingen aan (wegens) Josef Majok (verven en glazenmaken), Hendrik Vogelaar (brood), Arie Veldhoen (metselwerk), Arie Bogaard (hout), Pieter Vijfvinkel (smidswerk), C. Bentford te Gouda (medicijnen voor paarden), D. Koene (timmerwerk), Jacob de Gruiter en Kornelis van Hennik (rijloon), Kornelis Steenbergen (medicijnen), Grietje Moree (naailoon) en Dirk Mom (landarbeid). Van verschillende zijden worden onkosten in rekening gebracht gemaakt voor de dochter Leuntje de Gruiter. Hieronder een rekening van Pieter van Vliet voor gegeven onderwijs. Een deel van het binnengekomen geld is weer tegen obligatie uitgezet. Er is nog een saldo in contanten van ruin f 500.
Aktedatum:
20/06/1799
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening gedaan door Teunis Jans Blanken en Kornelis Plooster te Brielle als executeurs in de boedel van Johanna van Meurs, op 29-8-1793 overleden. Inmiddels is haar weduwnaar Kornelis Steenbergen eveneens overledenen . Het huis te Brielle op kohiernr. 82 en een tuin op nr. 137 werden door de weduwnaar tegen taxatieprijs overgenomen. Over de tuin werd pacht betaald door Willem Heiers. Pacht werd ontvangen van Simon van der Burg ( 178 R in de Kloosterhoek nr. 1) en van Roelof Werner (119 R in het Zuurland nr. 5 en 138 R aldaar nr. 6). Jan Elderkamp en Isaak Elderkamp losten ieder een obligatie af. De kleding was geprelegateerd aan Kruina Hordijk weduwe van Pieter de Man. Er waren naast de kosten van begrafenis betalingen aan (wegens) Johan Frederik Janson (een hoed), Kornelis Plooster (timmerwerk), Pieter van Es (smidswerk), Gerrit van den Honaart (spijkers) en Johannes Oudwater (sjouwen op het erfhuis). Er is een saldo van ruim f 700. Volgt staat van de boedel. Van de helft van overledene ontving haar weduwnaar 1/7 deel. Gelijke delen gingen naar Maria Hordijk, weduwe van Andries Seil in Den Haag, genoemde Kruina Hordijk onder Rugge, Wijnand Hordijk, Pieter Hordijk, Johannes Hordijk en Gerardus Hordijk, allen uitlandig en vermist. Volgt kaveling. Executeurs houden de erfdelen van de uitlandigen onder zich.
Aktedatum:
27/06/1799
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Johannes van der Schild, secretaris, en Leendert Jongejan, klerk te Brielle, als executeurs van het testament van Maria Sybilla Karens, weduwe van resp. Hendrik Labee en Jan Willem Westerman, gewoond hebbend en op 6-6-1798 overleden in het Vrouwenhof te Brielle. Bart Labee nam het huis op kohiernr. 157 over met de bijbehorende winkel. Een schuld op obligatie tlv Johannes van Grinsven te Rotterdam is wegens diens armoede niet in te vorderen. Een schuld van Johannes Vlasblom is betaald. Grietje Labee nam enig zilverwerk over. Aan Margaretha Labee was de kleding gelegateerd. Klara Steehouwer is binnenmoeder van het Vrouwenhof. Arie Rietdijk deed als bediende ter begrafenis alle voorschotten. Erfgenamen zijn zoon Bart Labee te Brielle, Margrietje Labee, huisvrouw van Jan Valk te Hellevoetsluis en kleindochter Maria Labee, nagelaten dochter van Kornelis Labee te Brielle.
Aktedatum:
10/07/1799
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 9
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS