Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
90 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Regesten
Regest
62 1526 november 28
"opten 28en dach novembris anno Domini 1526".

Karel, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, verklaart, dat hij aan de stad Zaltbommel toestemming heeft gegeven om de accijnsen te verpachten en te innen volgens de koers, die in Holland en Brabant geldt, en dat hij bevolen heeft, dat degene, die ontevreden is over het vonnis van de schepenen van Zaltbommel in een proces over onroerend goed, niet in beroep mag gaan bij dezelfde schepenen maar bij de hertog en zijn raad
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
61 1506 mei 22
"Gegeven in 't jaer ons Heren dusent vijfhondert ind seess op vrijdagh nae ons Heren hemelvaertsdach".

Johan van Holtmullen verklaart, dat voor hem en zijn leenmannen Johan van Holtmullen, zoon van Vullingh, en Angness Roevers overgedragen hebben aan Sijbert van Holtmullen en Helwich van Brockhuysen al hun goederen onder de klokkeslag van Tegelen gelegen, namenlijk het huis gher Munten, de hof ghen Bonghart en hun aandeel in de tienden en in het Vullinghhuyss
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
60 1503 februari 5
"Gegeven in den jair onss Heren duysent vijffhondert ind drye op sonnendach des vijfften daigz van den maent ffebruari".

Johan van Boidbergen, erfmaarschalk van het land Gelder, Ott Schenk van Nydeggen, heer te Walbeck, drost te Gelder, ridders, Wijnant Schenck van Nydeggen, heer te Arcen, Jan Schenck van Nydeggen, heer te Blijenbeek en Afferden, Reylman Schenck van Nydeggen, heer te Walbeck, Arnt Schenck van Nydeggen, heer te Hillenraedt, Ott van den Bylant, heer te Well, Reyner van Holthusen, Engelbrecht van Breempt, drost te Straelen, Peter van Boickholt, Edewart van Boickholt, Arnt van Wachtendonck, Thijs van Kessel, Jan van Eyll, Wijnant Schelart van Obbendorp, heer te Geijsteren, Dierick, heer te Blitterswijck, Reyner van Boickholt, heer te Horst, Arnt van Boickholt, drost van het land van Kessel, Arnt van Mouwell, drost te Montfort, Wilhelm van Flymerschem, drost te Erkelenz en het land van Kriekenbeek, Jan van Breempt, Henrick van der Donck, Karell Spee namens de gezamenlijke ridders en dienstlieden van het Overkwartier, schouten, voogden, burgemeesters, schepenen en raden der steden Roermond, Venlo, Gelder, Erkelenz, Straelen, en Nieuwstadt verklaren op verzoek van Reyner van Gelre, stadhouder van het Overkwartier krachtens bevel van Ffrederick, heer te Bronkhorst en Borculo, stadhouder-generaal van Gelder, en op verzoek van de andere raadslieden van de landsheer, dat zij hun landsheer trouw zullen blijven en elkaar zullen steunen
Datering:
1503 februari 5
Notabene:
Origineel op perkament, inv. nr. 481, met fragmenten van de zegels van Arnt Schenck van Nydeggen, heer te Hillenraedt, Reyner van Boickholt, heer te Horst, Venlo en Erkelenz.
De overige zegels zijn verdwenen. Voorts zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 49-52 en achttiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 1338. de akte is afgedrukt in Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI, 1, p.283-285
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
59 1501 april 3
"Gegeven in den jaer ons Heeren duysent vijfhondert ind een opten heyligen Palmavondt".

Karel, hertog van Gelder en graaf van Zutphen, verklaart na inwilliging op de dagvaart te Arnhem door de bannerheren, ridderschap en steden van de Nederkwartieren van een bede, waartoe zij ook Roermond zullen bewegen, beloofd te hebben, dat een ieder zijn recht geschiedt en dat geen gelden geheven worden, geen ambten, domeinen of renten verpand of vergeven worden zonder toestemming van de bannerheren, ridderschap en hoofdsteden