Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
45 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akte
Rekening gedaan door Gabriel Leonard van Oosten en Bartholomeus Simmonse als executeurs van het testament van Jacobus Plooi, die te Brielle overleed op 7-9-1800.Obligaties en hypotheken (alle vermeld in de inventaris van 18-11-1800) werden deels afgelost. Klaas Kare (inmiddels eveneens overleden) nam in 1789 met huis en erf ook de hypotheek tlv Hendrik Snisselaar over. Zo nam ook Kornelis van Marion huis en hypotheek over van Arie Arens Langendoen en Kornelis de Graaf bij huwelijk met de weduwe die van Kornelis de Lange. De rente op een hypotheek tlv Frederik Soetemeier werd betaald door diens schoonzoon Jan Vlaspolder. Hetzelfde gold voor de hypotheek tlv Jacob van Toledo, betaald door Hendrik Dijkman als in huwelijk hebbende Jannetje Jacobs van Toledo en voor die tlv Jacob de Pijper betaald door diens zoon Roeland de Pijper. Zo ook voor de hypotheek tlv Kornelis van der Waal, overgenomen door Dirk Krijger, die met de weduwe is getrouwd. Het belaste huis aan de Brabandsedijk onder Spijkenisse op nr. 144 is door de storm van 9-11-1800 tot een ruïne verworden. Een obligatie tlv Arie Oudwater onder Oostvoorne werd overgenomen door Johannes Dekker, die met de weduwe trouwde. Meubilaire goederen werden publiek verkocht voor totaal f 368. Betalingen aan (wegens): Adriaan de Rooi (pruiken), Willem Muren (spek), Arie van Vliet (deurwaarder), Maria van Galen (dienstmeid). Er werden enige gemenelandsobligaties aangekocht. De rekening heeft een positief saldo van ruim f 9000. De totale boedel levert een verdeelbaar saldo op van f 23 531. Erfgenamen zijn: Jan Plooi te Benthuisen voor 1/3 deel, Jacoba de Vrieze (geh. met Dirk Nijekerk te Zegwaard), Johanna de Vrieze (geh. met Leendert Burger te Zegwaard) , Arie de Vrieze in Den Haag en Lena de Vrieze (geh. met Hendrik de Heer in Amsterdam), meerderjarige kinderen van Anna Plooi uit huwelijk met Hermanus de Vrieze, samen 1/3 deel, en de zes kinderen van Elisabeth Plooi uit huwelijk met Martinus Simmonse te Nieuwpoort, samen voo
Vervolg akte:
r 1/3 deel. Volgt kaveling en kwitering. Voor wat betreft het laatste erfdeel geldt, dat de ouders het vruchtgebruik hebben.
Aktedatum:
03/11/1802
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening gedaan door Gabriel Leonard Verhel, Hugo van Andel en mr. Helenus Marius van Andel, allen te Brielle, als executeurs van het testament van Adriana du Faijan, in leven weduwe van dr. Christiaan Hendrik Donner, overleden te Brielle op 21-1-1799. Van het huis aan de noordzijde van het Maarland op nr. 470 is vrije bewoning gelegateerd aan Jan Willem Frantzen en Maria du Faijan, echtelieden te Brielle. Gerardus van Peursem, gewoond hebbend te Brielle, loste f 1900 af op een hypotheek, gevestigd op een inmiddels voor dit bedrag verkochte grutterij, een hypotheek die oorspronkelijk werd gegeven door Gerrit van Dijk. Voor de rest van de schuld staan Jan Mathol en Wiggert Jans Mathol voor Van Peursem garant. De weduwe van Jan Kromvinger loste een hypotheek af die oorspronkelijk (1763) was gepasseerd tbv Arie Timmerman en Jacob van der Lugt. Verdere aflossingen van: Krijn Rietdijk te Oudenhoorn, Joris Moree Pzn. onder Rockanje, Jan Willem Frantzen te Brielle. Enkele gemenelandsobligaties werden verkocht. Uitgaven aan (wegens) Jan Wolting (aanzeggen overlijden in Rockanje), Daniel Flukkiger (waken), Dirk Clement (idem), Arie Rietdijk (bidder), Antonie Basel (wassen doodgoed), Pieter Lankhaar (smidsloon), Reinier van Beugen (verfwerk), Kasper Bouwer (winkelwaren), Wouter Bladergroen (idem), dr. Koenraad Daniel Flebbé (visites), Johannes Fruit van Hartog (medicijnen), Bartha Petronella Frantzen (huishouding tijdens ziekte) , Willem van Driel (rijloon als huurkoetsier) Schulden op obligaties werden afgelost aan Simon van der Vaart te Maassluis, mr. Adriaan Dirk van der Eik. Erfgenamen van dr. Christiaan Hendrik Donner zijn diens moeder Maria Frederika te Stutgart, eerder weduwe van de chirurgijn Donner, nu huisvrouw van Johan Christof Schafner, diens broer Johan Christof Donner te Konigsbergen en diens zuster Rosina Dorothea Donner, huisvrouw van Christof Fricker te Stutgart. Volgt staat van de boedel.
Aktedatum:
14/01/1802
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening van Jacobus Roest en Teunis Jans Blanken te Brielle, Leendert Drogendijk en Aren Arens Kwak onder Oostvoorne als executeurs van het testament van Willemtje Suiker, weduwe van Leendert Gorseman, gewoond hebbende en op 22-11-1799 overleden onder Oostvoorne. Landpacht werd ontvangen van Klaas Lugtenburg. Het merendeel van het land is in gebruik bij de zoon Leendert Gorseman. Er werd rente ontvangen op een aantal gemenelands- en onderhandse obligaties, alle in de inventaris al vermeld. Sieraden ter waarde van f 803 zijn door de erfgenamen onderling verdeeld. Voor het begrafenismaal leverde bakker Leendert van der Woel koek etc. en slager Kornelis Melsert vlees. Een bijeenkomst van erfgenamen vond plaats in het koffiehuis van Jacob Pols. Kornelis van der Poel en Willem den Broeder, bouwlieden, taxeerden de landerijen. Deze rekening wordt gedaan bij de kastelein Maurits Frederik Welp. Volgt de staat van de boedel, uitkomend op een deelbaar bedrag van f 18 549. Erfgenamen ontvangen ieder 1/8 deel. Het zijn: Arie Gorseman onder Oudenhoorn, Lena Schipper, weduwe van Leendert Gorseman, nu huisvrouw van Leendert Laai , Kornelis Gorseman te Rockanje, Klaas Gorseman te Rugge , Hilletje Gorseman, huisvrouw van Leendert de Goede in het Nieuwland, Jacob Gorseman onder Rockanje, Kaatje Gorseman, huisvrouw van Jacob Swaneveld te Geervliet en Willemijntje Gorseman, huisvrouw van Bastiaan Wei te Spijkenisse.
Aktedatum:
30/11/1801
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Tweede rekening van Hendrik van den Ban en Leendert de Bruin als door Arie de Gruiter (overleden te Nieuwenhoorn 5-3-1797) aangestelde voogden over diens minderjarige nagelaten kinderen. Mede-voogd Kommer de Gruiter is inmiddels overleden. Ontvangen huishuur: van Jan Went voor huis nr. 106 te Nieuwenhoorn van Arie Boutkan voor een vertrek in huis nr. 106 van Arie Hennip voor een vertrek in huis nr. 106 van Hendrik Ponse voor een vertrek in huis nr. 106 van Willem Dijkgraaf voor een vertrek in huis nr. 8 van Egbert van de Polder voor een vertrek in huis nr. 8 van Hendrik van Bemmel voor een deel van huis nr. 13 van Aarnout van den Berg voor een deel van huis nr. 13 van Kornelia Hogenboom voor een deel van huis nr. 13 van Kornelis van der Slot voor een deel van huis nr. 13 van Willem Bos voor een deel van huis nr. 13 van Jan Tuk als voren maar niet te bekomen Landpacht ontvangen van Amos van Dintel, Aart van der Linden, Hendrik van den Ban, Hendrik Berkel, Arie Kievit, Kornelis de Gruiter, Leendert de Bruin. Er werd graan te velde verkocht. Hypotheekrente werd ontvangen van de erfgenamen van Jan Kommers Rietdijk, van Hendrik den Oude als in huwelijk hebbende de weduwe van Abraham Bijl, van Kornelis Kouwenoort, van Leendert Brugman, van de erfgenamen van Dirk van der Linden, van Arie den Bakker en van Pieter Vermeulen. Rente werd ontvangen op gemenelandsobligaties en op particuliere obligaties ten laste van Dirk Scheigrond, Evert Beier, Aart van driel, Jan van der Steen, Meeuwis ReierkerkHendrik Willems Nieuwland, Leendert Nieuwland, Kornelis de Groot, Jacob de Gruiter, Johannes van der Schild, Kornelis de Gruiter, Leendert Kommijs, Kornelis Hendriks Meuldijk, Klaas Leenderts Gorseman, Pleuntje de Pijper weduwe van Willem Poel, de weduwe van Kornelis Vermeer, de weduwe van Gerrit de Bruin, Kommer Nieuwenhuisen, Hendrik van der Linden, Jan Willems Poel, Sjouw Lolkus en Gelein Bouwens Meuldijk. Medicijnen voor paarden werden geleverd aan Jacob Hokke, Jan va
Vervolg akte:
n Dijk, Joris Poldervaart, Matthijs Biesheuvel, Jan de Regt, de weduwe van Jan Poel, Jacob de Gruiter, Kornelis Schout, Jacob Poldervaart, Hermanus van Driel, Arie Eland, Dirk Touw, Pieter Blom, Jacobus Regel, Jan van Salting, Reinier Faijan, Leendert Willems Langendoen, Klaas Lugtenburg, de wed. van Jacob Went, Pieter van der Velden, Jan de Bruin, Aart Arkenbout, Abraham van Rij, Gerrit van der Linden en Sjouw Lolkus. Betalingen aan (wegens) Arent Bisdom, doctor medicinae, Pieter Vijfvinkel (smidswerk), mr. J.H.Steinmetz (onderwijs aan Leuntje de Gruiter), Willem van Osenbrugge, zilversmid, Bartholomeus Klein , idem, Teunis Jans Blanken (winkelwaren). Van de ontvangsten is weer een deel op rente gezet.
Aktedatum:
20/07/1801
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 7
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS