Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

beacon
90 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Regesten
Regest
66 1528 oktober 11
Mechelen
"Gegeven in onse stadt van Mechelen den 11e dach van octobris in 't jaer ons Heeren duysent vijffhondert ind achtentwintich".

Karel V geeft Laurrens de Blioul, griffier van de orde van het gulden vlies, zijn eerste secretaris en audencier, opdracht zich naar Karel, hertog van Gelder en graaf van Zutphen, te begeven om deze het verdrag van Gorinchem te laten bekrachtigen
Datering:
1528 oktober 11
Plaats:
Mechelen
Notabene:
Zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 77v-78v
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
65 1528 oktober 3
Gorinchem
"Gegeven in der stadt van Gorinchem op den derden dach octobris in 't jaer vijfhondert acht ende twintich".

Karel V, als hertog van Brabant, en Karel, hertog van Gelder en Gulik, graaf van Zutphen, heer te Groningen, Coevorden en Drenthe, sluiten een overeenkomst over de erfopvolging in de landen van de laatstgenoemde door tussenkomst van de ambassadeurs Floris van Egmonde, graaf van Buren, heer van IJsselstein, kapitein-generaal van herwaarts over, Anthonis van Lallaing, graaf van Hoogstraten, heer van Culemborg, stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland, Laurens de Blioul, heer van der Sart, griffier van de orde van het gulden vlies en eerste secretaris en audencier van Karel V, Hendrick de Groeff, erfvoogd te Erkelenz, Herman Kespenninck, doctor in de medicijnen, Collaert van Lienden, ambtman, en Johan Virssen, secretaris
Datering:
1528 oktober 3
Plaats:
Gorinchem
Notabene:
Zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 58-74v
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
64 1528 september 9
"Gegeven in 't jaer onss Heeren vijffthienhondert ind acht ind twintich opten negensten dach septembris".

Karel, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, heer te Groningen, Coevorden en Drenthe, verklaart, dat hij voor de onderhandelingen te Gorinchem met de afgevaardigden van Karel V volmacht heeft gegeven aan Hendrick die Groiff, erfvoogd te Erkelenz, Herman Kiespenninck, doctor, Hendrick Collart van Lienden en Johan Virssen
Datering:
1528 september 9
Notabene:
Zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 73-74 en achttiende eeuws incompleet afschrift op papier, inv. nr. 1346, p. 252-254
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
63 1528 september 4
"Gegeven in onse stede van Mechelen den 4en dach septembris in 't jaer ons Heeren duysent vijfhondert acht ende twintich".

Karel V, verklaart, dat hij voor de onderhandelingen, die op 11 september te Gorinchem met de afgevaardigden van Karel van Gelder zullen aanvangen, volmacht heeft gegeven aan Floris van Egmonde, graaf van Buren, heer van IJsselstein, kapitein-generaal, Anthonis van Lalaing, graaf van Hoogstraten, heer te Culemborg, stadhouder van Holland, Zeeland en Friesland, en Laurens de Blioul, heer van der Saert, griffier van de orde van het gulden vlies en zijn eerste secretaris en audencier
Datering:
1528 september 4
Notabene:
Zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 71-73 en achttiende eeuws afschrift op papier, inv.nr. 1346, p. 249-252