Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
Toelichting
De in het Streekarchief berustende Notariële Archieven bevatten een schat aan informatie. U kunt hierin gegevens vinden over onder meer testamenten, boedelinventarissen en schuldbekentenissen. Het loont dus zeker de moeite om in deze database te zoeken om nadere gegevens over uw voorouders boven water te halen.
Alle oud-notariële akten (d.w.z. tot 1843) van Voorne-Putten staan in de database opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan het nieuw-notarieel archief, dat te zijner tijd aan het zoeksysteem wordt toegevoegd.

Zoeken
In het zoekscherm kunt u alle mogelijke namen en trefwoorden invullen om na te gaan of de collectie notariële akten hierover informatie bevat. Desgewenst kunt u zich beperken tot een bepaalde periode door jaartallen te specificeren.

TIP: Sommige namen hebben meerdere schrijfwijzen. De naam ‘Barendrecht’ is daarvan een voorbeeld, want het kan immers ook als ‘Barendregt’ worden gespeld. Om in één keer alle treffers te vinden, kunt u het %-teken gebruiken. Door ‘Barendre%’ in te voeren, krijgt u beide varianten.

Foutmelding
Indien u een fout opmerkt, kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven. We zullen de fout controleren en wijzigen.
Notariële akten ( Streekarchief Voorne-Putten )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
45 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akte
Rekening van Kornelis de Breur, Lodewijk Vogelzang en Kornelis Jacobs Kluit als voogden in het testament van Teunis Kapitein, gewoond hebbend en overleden te Brielle op 4-8-1789. Voogdij betrof de kinderen van wijlen Adriana Teunis Kapitein uit huwelijk met Joris van Brieving, met name Joachim van Brieving en nu wijlen Kornelia van Brieving (zij testeerde op 24-11-1794 tov notaris Van Rijp te Rotterdam en stelde Hendrik van Salm aan tot executeur). Joachim is door huwelijk meerderjarig geworden en woont in Werkendam. Erfgename voor de wederhelft is Kornelia Teunis Kapitein, huisvrouw van tweede rendant. Aan contanten was f 1318 aanwezig. Landpacht werd ontvangen van Isaak van der Hoeven (land in Nieuw Helvoet in de Kruisenhoek) en Jacob Heindijk (land aldaar in de Honaard). Rente op gemenelandsobligaties: f 1000 dd 1668 tnv Jan Kornelis van Rooien f 600 dd 1796 tnv Joris van Brieving Verder rente over enkele zgn geforceerde geldheffingen. Aan de heer Hanegraaf te Dordrecht, voogd van vaderszijde, werd op grond van een besluit van het gerecht van Dordrecht in diverse porties totaal f 1266 uitgekeerd.
Aktedatum:
05/09/1803
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Derde rekening van Hendrik van den Ban en Leendert de Bruin als (naast de inmiddels overleden Kommer de Gruiter) testamentair aangestelde voogden over de minderjarige erfgenamen van Arie de Gruiter, overleden te Nieuwenhoorn op 5-3-1797. Ontvangen huishuur van Jan Went (huis nr. 106 met schuur en zwingelkeet), Hendrik Ponse (deel zelfde huis), Willem Dijkgraaf (deel huis nr. 8), Egbert van de Polder (deel huis nr. 8), Jan Groesbeek, chirurgijn in Nieuwenhoorn (deel huis nr. 8), Willem van Buren (deel huis nr. 13), Aarnout van den Berg (deel huis nr. 13), Willem Bos (deel huis nr. 13). Huis nr. 13 is gekocht door Thomas Vogelaar. Landpacht werd betaald door Amos vamn Dintel, de weduwe van Aart van der Linden, Hendrik van den Ban, Dirk Aarts van der Linden, Hendrik Berkel, Abraham Paling. Renten op hypotheken en obligaties ontvangen zoals in voorgaande rekeningen. Er blijven nog altijd oninbare vorderingen wegens het genezen van paarden. Naast betaalde verponding etc. en reparaties aan huizen betreffende uitgaven voornamelijk betalingen tbv Leuntje de Gruiter. Wederom is een deel van het geld uitgezet op rente.
Aktedatum:
05/06/1802
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
Rekening door Johannes van der Schild als naast wijlen Hendrik Bos gestelde voogd in het testament van Pieter Simmonse, in leven wijnkoper te Brielle, overleden aldaar 17-5-1791. Het betreft het erfdeel van de vier kinderen van testateurs broer Martinus Simonse, te weten Jacobus Simmonse, Pieter Simmonse, Johanna Simmonse en Arie Simmonse. Gedaan in handen van Jacobus Simmonse te Zegwaard, aan wie ook 1/4 deel van de erfportie wordt uitgekeerd. Op een obligatie van f 200 tlv Dirk Welman, inmiddels insolvent overleden, werd door de curatoren nog f 111 uitgekeerd. Enkele obligaties tlv de stad Brielle zijn uitgeloot en afgelost. Van Elisabeth Poortermans te Delft werd een obligatie gekocht. Volgt staat van de boedel, ter waarde van f 4593. Volgt kaveling. De nog minderjarige kinderen wonen in Nieuwpoort.
Aktedatum:
02/09/1802
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
17de rekening van de executeurs-testamentair van Antonie du Faijan en Pieternella Timmermans, gedaan in handen van Maria du Faijan, huisvrouw van Jan Willem Frantzen te Brielle, als enig overgebleven dochter en tevens fideicommissair erfgename van haar zuster Adriana du Faijan, in leven weduwe van Christiaan Hendrik Donner. Ontvangst van huur, pacht en rente als in voorgaande rekeningen. Uitgaven betreffen verponding en generale dijkage. Wegens reparaties aan de bouwwoning betalingen aan Reinier Faijan, timmerman), Jacob van Lien, metselaar, Kornelis van der Linden, metselaar, en Maarten Hoogwerf, verver. Er is bijgedragen aan een verbeterde afwatering ten oosten van de forteresse van Hellevoetsluis. Getuige Jan Matthijs Biggelmeier.
Aktedatum:
14/09/1802
Aard van de akte:
rekening
Naam notaris:
Johannes Brouwer
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 6
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS