Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
90 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Regesten
Regest
70 1528 oktober 25
"anno a nativitate eiusdem Domini millesimo quingentesimo vigesimo octavo indictione prima vero dominica vigesima quinta mensis octobris ...".

Karel, hertog van Gelder en Gulik, graaf van Zutphen, heer van Groningen en de Ommelanden, Coevorden en Drenthe bekrachtigt door middel van de eed het verdrag van Gorinchem in de kerk van het convent van Sint Agnes te Zutphen in bijzijn van Wilhelmus de Yseren, deken, Arnoldus de Gruythuysse, Hermannus Knoppert, licentiaat in de beide rechten, Heubbertus Turck, stadhouder, en Judocus de Bueren, schout, en de notarissen Johannes Schat en Petrus Grubosch de Ercklens
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
69 1528 oktober 22
"den 22en dach octobris anno Domini etc. 28".

Karel, hertog van Gelder en Gulik en graaf van Zutphen, geeft aan Marten van Rossem, heer te Poederoyen, maarschalk, opdracht om de steden Harderwijk, Hattem en Elburg voor hem in ontvangst te nemen
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
68 1528 oktober 20
"Gegeven in den jaer onss Heeren duysent vijfhondert ind acht ende twintich opten twintichsten dach octobris".

Karel, hertog van Gelder, verklaart, dat hij het verdrag van Gorinchem bij deze bekrachtigt
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
67 1528 oktober 18
Grave
"Gegeven te Grave ... den 18e dach van octobre 't jaer duysent vijfhondert ende achtentwintich".

Floris van Egmont, graaf te Buren en Leerdam, heer te IJsselstein, Sint Maartensdijk en Cantkeennen, kapitein-generaal, geeft aan Hubert Turck, heer te Hemert, opdracht krachtens het verdrag van Gorinchem de steden Hattem, Harderwijk en Elburg aan de hertog van Gelder over te dragen, zodra Laurens de Blioul de akte laat zien, waaruit blijkt, dat de hertog van Gelder het verdrag heeft bekrachtigd