Uw zoekacties: Afbeeldingen

Afbeeldingen

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

Zoek in afbeeldingen

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin afbeeldingen centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan een Affiche, Bidprentje, Foto, Schilderij, Zegel e.d.. Op deze pagina worden afbeeldingen bijeengebracht, van diverse archiefdiensten, tot één beeldbank. In de beeldbank worden alleen beschrijvingen getoond met bestandskoppelingen. Oftewel: beschrijvingen van de soort foto die geen bestandskoppeling bevatten, worden uitgesloten in de beeldbank.

In deze zoekfunctie wordt gezocht op afbeeldingen en worden bijbehorende bronnen gevonden, bijvoorbeeld het affiche. Aanklikken van de afbeelding levert de scan.

Voor de beeldbank zijn vier keuzes te maken in de wijze van weergave van de afbeeldingen. De standaardweergave is Kleine afbeeldingen. Verder zijn de Detail-,  Galerie- en Grote afbeeldingen-weergave ook te kiezen. Kleine afbeeldingen en Grote afbeeldingen zijn nieuwe weergaves, ontwikkeld voor de beeldbank. De Kleine afbeeldingen-weergave toont kleinere afbeeldingen dan de Grote afbeeldingen-weergave en toont daarmee dus meer afbeeldingen op een pagina.

beacon
2.259.839 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Schetstekening door Abraham de Lairesse van wapenbord van hoogheemraadschap Zeeburg Diemerdijk, 1725
Datering:
1725
Beschrijving:
Schetstekening gesigneerd door Abraham de Lairesse van wapenbord van hoogheemraadschap Zeeburg Diemerdijk voor gravure op koper van titelblad van keur met wapens van districten: Amsterdam, Muiden, Weesp, Weesperkarspel, Loosdregt, Loenen, Kortenhoef, Breukelen, Abkoude, Nigtevegt en onderaan Diemen. Bovenaan naast elkaar het wapen van het gewest Holland en Utrecht met in het midden het wapen van de stad. Zie ook de koperplaat en de afdruk op papier. Met rondom de wapens tekeningen van de houten dijk, kerk met weiland, een werkman en een kar met stenen en 2 vogels.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Afmeting bxh:
185 x 282
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020085
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Deel van het Algemeen Reglement voor de Waterschappen in de provincie Utrecht, 1928
Datering:
1928
Beschrijving:
Het uitgangspunt van het reglement is dat alleen mannen lid kunnen zijn van een waterschapsbestuur. Maar er zijn wel wat mogelijkheden ook vrouwen te benoemen. Polders en waterschappen mogen dat via hun eigen Bijzonder reglement wel mogelijk maken.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekst
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020735
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Tekening van duiker onder de Nieuwe Wetering bij Loenen, 1875
Datering:
1875
Beschrijving:
Tekening van duiker onder de Nieuwe Wetering bij Loenen
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Afmeting bxh:
600x450
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020035
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Brief over de aanstelling van een vrouw als machinist, 1936
Datering:
1936
Beschrijving:
Brief uit 1936 aan het provinciaal bestuur van Noord-Holland namens het bestuur van de Keverdijkse Overscheensche polder.
Het bestuur was bijeengekomen om de salarisverhoging van een machiniste te bespreken, maar al snel wijkt de vergadering af. In dit document is te lezen dat er wordt getwijfeld aan de capaciteiten van een vrouw als machiniste. Hierbij zouden er moeilijkheden overwonnen moesten worden door het polderbestuur bij de Hoofdinspecteur van de Arbeid te Utrecht.
De machiniste had het vak van haar vader geleerd die na een langdurige ziekte was overleden. Omdat zij haar vader intensief had bijgestaan bij de polderbemaling, kreeg zij de voorkeur om benoemd te worden boven de vele mannelijke sollicitanten. Desondanks werd er nog steeds getwijfeld aan de machiniste en betrouwbaarheid van de ambtenarenbond waardoor er wordt voorgesteld om de zaak persoonlijk bij de Gedeputeerde Staten te bespreken. Uiteindelijk wordt er na stemming het verzoek voor de salarisverhoging alsnog afgewezen.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekst
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020734
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Schematische tekening van de Amstelsluizen te Amsterdam, 1669
Datering:
1669
Beschrijving:
Schematische tekening van de Amstelsluizen te Amsterdam
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020001
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Bladzijde van originele uitgaande brief op papier van de secretaris van waterschap Groot-Mijdrecht en de doorslag in het copyboek, 1892
Datering:
1892
Beschrijving:
Rechts is een voorbeeld van een bladzijde uit een zgn copyboek van waterschap Groot Mijdrecht. Er zijn meer delen bewaard van 1881 tot 1904. De secretaris schreef de uitgaande brief -links op de afbeelding- op een voorgedrukt papier met de naam van het waterschap, Mijdrecht en het eerste deel van het jaartal. Een voorbeeld van een uitgaande brief op op een vel papier werd gevonden tussen de doorslagen in 1892. Deze is voorzien van een stempel van de secretaris die niet op de doorslag staat. Op een afdruk van de uitgaande en een doorslag van dezelfde brief is het verschil goed te zien dat het handschrift identiek is op beide versies. Het afschrift is dus niet afzonderlijk overgeschreven. Soortgelijke brievenboeken met doorslagen zijn ook bewaard door andere besturen. In deze copieerboeken zijn 500 bladzijden genummerd. Op de doorslag is ook de tekst zichtbaar van de volgende bladzijde. De teksten zijn voor de onderzoeker soms erg slecht leesbaar door de verkleuring van de inkt maar op andere plaatsen zo goed als het origineel verzonden exemplaar op ondoorzichtig papier. Voor het behoud van de tekst is reeds een deel van deze registers gescand waardoor de onderzoeker na bijstelling van het contrast van het handschrift de leesbaarheid kan vergroten.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020733
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Lofdicht van D. Nagtegaal, op het heien van de eerste paal voor de bouw van de dubbele valbrug bij de Rijn, 1824
Datering:
1824
Beschrijving:
Lofdicht van D. Nagtegaal, op het heien van de eerste paal voor de bouw van de dubbele valbrug bij de Rijn. Dit was een onderdeel van een groot project van het heemraadschap van den Amstel en Nieuwer Amstel om de waterweg via de Amstel van Amsterdam naar Gouda uit te diepen en te voorzien van nieuwe bruggen.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekst
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020731
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Jubileum 40 dienstjaren van molenaar en machinist in 1938 A.Versloot, 1938
Datering:
1938
Beschrijving:
Jubileum na 40 dienstjaren van molenaar en later machinist A.Versloot van waterschap Mijnden. Hij kreeg de eremedaille in zilver in de orde van Oranje Nassau. In lokale kranten staan hier berichten over. Tevens zijn over jubilea van andere bestuursleden, dijkgraven en medewerkers herinneringen vastgelegd in de archieven in onder meer de notulen. Hieruit blijkt dat een lange staat van dienst voor het waterbeheer in het verleden geen uitzondering was. Bijzonder is het jubileum van Mr. M.C van Hall. Hij was in 1854 50 jaar dijkgraaf van hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekst
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020730
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Pagina uit het notulenboek van de Diemerpolder, 1856
Datering:
1856
Beschrijving:
Pagina uit het notulenboek van de Diemerpolder. Soms heb je als onderzoeker geluk dat de secretaris een goed leesbaar handschrift had. Een voorbeeld daarvan is de secretaris van de Diemerpolder. Behalve secretaris van de polder (1856-1880) was dhr. H.F. Puls tevens onderwijzer en is tevens actief geweest voor het tekenen van de kaarten van hoogheemraadschap Amstelland in 1874.
In de archieven van de diverse polders en waterschappen zijn de verschillen van het handschrift en de leesbaarheid soms zeer groot. Bijzonder is ook het handschrift in het notulen- en brievenboek van secretaris Kruls van Stompwijk van waterschap Maarssen (Zie inventarisnr. 102 uit dat archief) en van schoolmeester en secretaris K. van Deukeren uit Ouderkerk, later Mijdrecht van waterschap Groot Mijdrecht (1881-1903). Moeilijk leesbaar is het handschrift van secretaris K. Verdam. Dit kan ook zijn geschreven door een schrijver die de tekst uitwerkte voor het bestuur en daarna ondertekende de secretaris.
De digitale toegankelijkheid van de vele uitvoerige handgeschreven notulen kan toenemen als er een toegang is op zoekwoorden die achteraf nog gemaakt kan worden.
Een voorbeeld waarbij je als onderzoek pech hebt met de leesbaarheid staat in diginummer 020725.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekst
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020724
Verwijzing:
Beschrijving van H.F. Puls in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Brief van advocaat J. Belonje over de dreigende vordering van de luidklok van het Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, 1943
Datering:
1943
Beschrijving:
Brief van advocaat J. Belonje over de dreigende vordering van de luidklok van het Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk. Hij heeft de historische waarde van de klok beschreven, en de Inspectie van Kunstbescherming gevraagd ervoor te zorgen dat deze metalen klok niet gevorderd zou worden. De luidklok is behouden gebleven en staat tot op heden nog steeds in het gemeenlandshuis op de zeedijk als een blikvanger in de hal. Dit is een waardevol object van cultuurhistorische waarde over de taken van het waterschap.
Op open dagen kan het publiek deze zelf nog zien. Bijzonderheden over het gebruik van de klok in het verleden ten behoeve van de dijkbewaking zijn niet aangetroffen.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekst
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020723
Verwijzing:
Een foto van de luidklok, en een , waaro foto van de gang van het Gemeenlandshuis in ca. 1921 waarop rechts de luidklok te zien is.
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Tekening in kleur voor het ontwerp van het beneden stoomgemaal voor de droogmaking van de Horstermeerpolder, 1890
Datering:
1890
Beschrijving:
Tekening in kleur voor het ontwerp van het beneden stoomgemaal voor de droogmaking van de Horstermeerpolder met voorgevel, zuidelijke zijgevel, achtergevel, noordelijke zijgevel met schoorsteen en situatieschets. Behoort bij bestek tot vergroting van het stoomgemaal op de Blijkpolder, het stichten van een gebouw op de Meerdijk van de Horstermeerpolder. Ondertekend door de architect Brandsma en aannemer. Er zijn meer versies in het dossier.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Afmeting bxh:
960x640
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010252
Schaal:
1:100 en 1:200
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Brief aan Quarles van Ufford, secretaris van hoogheemraadschap Amstelland over het terugvinden van een zilveren beker van het hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk, 1970
Datering:
1970
Beschrijving:
Brief aan Quarles van Ufford, secretaris van hoogheemraadschap Amstelland, over het terugvinden van een zilveren beker van het hoogheemraadschap van Zeeburg en Diemerdijk na de fusie van beide organisaties.
Het Hoogheemraadschap had tijdens de Tweede Wereldoorlog twee zilveren bekers opgeborgen in een bankkluis in Arnhem. De keuze was op Arnhem gevallen omdat dat vlakbij de woonplaats van de secretaris was. Na de Slag om Arnhem werden bankkluizen door de bezetter opengebroken.
De zilveren hensbeker was kort na de oorlog alweer terecht. In 1970 kwam de kleine zilveren beker ook weer boven tafel. Via documenten uit het archief kon het hoogheemraadschap aantonen dat de beker inderdaad van het hoogheemraadschap was.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekst
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020722
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Foto van stoomgemaal De Voogt aan de Waverdijk vanaf de Hoofdtocht , 1920
Datering:
1920
Beschrijving:
Foto van stoomgemaal De Voogt van waterschap Groot-Mijdrecht aan de Waverdijk vanaf de Hoofdtocht met kinderen op de voorgrond en met schoorsteen rechts in 1908 voorzien van 2 nieuwe stoommachines en in 1923 vervangen door electromotoren. In 1961 vervangen door nieuwbouw gemaal Winkel
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Adres:
Waverveen, Waverdijk 6
Soort:
foto
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020503
Trefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Blauwdruk van het plan voor het stoomgemaal in de Noordpolder beoosten Muiden, 1892
Datering:
1892
Beschrijving:
Blauwdruk van plan voor stoomgemaal in Noordpolder beoosten Muiden door H.Paul te Gouda met vooraanzicht, doorsnede met schoorsteen, funderingsplan, situatie bij Naardervaart. Behoort bij beschikking GS. Er is ook een latere versie van met aanvullende constructie van inlaatduiker, die meer details toont voor de uitvoering en duidelijk meer gebruikt is dan de netversie aan GS. Deze is alleen ondertekend door Henkdrik Paul, zoon van Jan Paul, en opzichter W.Kool
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Adres:
Muiden, Noordpolderkade 1
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Afmeting bxh:
550x480 en 660x480
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010251
Schaal:
1:100
Trefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Ontwerptekening voor de bouw van een stoomgemaal voor de bemaling van waterschap Honderd, 1874-1876
Datering:
1874-1876
Beschrijving:
Ontwerptekening voor de bouw van een stoomgemaal voor de bemaling van waterschap Honderd C.A. door Holland, Sticht en Voorburg met doorsnede van watergang, over breedte, heigrond, front, plan en doorsnede van ketelhuis.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Afmeting bxh:
600x540
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010250
Schaal:
1:100
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Bouwplan voor een het elektrisch gemaal en woning van de Overdiemerpolder, 1940
Datering:
1940
Beschrijving:
Blauwdruk met plan voor electrisch gemaal en woning Overdiemerpolder: plattegrond, fundering, riolering, verdieping, balklaag, kapgrond, voorterrein, gootdetail, doorsneden, situatie gem. Diemen B.46, voor-, zij- en achtergevel. Aan de achterzijde van de afdruk ondertekend door de aannemer.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Afmeting bxh:
945x690
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010245
Schaal:
1:100 1:100
Verwijzing:
Zie ook inventarisnummer 107 van het archief van de Overdiemerpolder.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Ontwerptekening van een stoomgemaal voor Bloemendalerpolder te Weesp, 1893
Datering:
1893
Beschrijving:
Ontwerptekening van een stoomgemaal voor Bloemendalerpolder te Weesp met tekening van situatieschets, doorsneden met schoorsteen en plattegrond in kleur. Behoort bij en is gehecht aan beschikking GS 25-4-1894 van het Provinciaal bestuur van Noord-Holland. Deze versie bevat minder details dan de blauwdruk van de architect.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Adres:
Muiden, Weesperbinnenweg 5
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Afmeting bxh:
660x650
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010244
Schaal:
1:100
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Ontwerptekening van een machinistenwoning behorend bij het stoomgemaal voor Bloemendalerpolder te Weesp, 1894
Datering:
1894
Beschrijving:
Blauwdruk van een plan voor een ontwerptekening van een machinistenwoning behorend bij het stoomgemaal voor Bloemendalerpolder te Weesp. Ondertekend door bestuursleden 25-4-1894. Met zijaanzicht, doorsneden, fundering, plattegrond en voorgevel.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Afmeting bxh:
630x360
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010243
Schaal:
1:100
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaartserie
Atlas in druk met titelblad van het hoogheemraadschap Amstelland verdeeld in 5 districten, benevens Bijleveld, Kockengen en Spengen op last van Amstellands bestuur door H.J.F. Puls. District 1 Ouder-Amstel, 2 Diemen, 3 Uithoorn, 4 Mijdrecht, 5 Baambrugge en een titelblad met wapen van Amstelland en gebied Bijleveld. Alle kaartbladen met toelichting en aanduiding van de ring en indeling van de vakken van de ring, met vaarten, wateren, dijken, kaden, seinmolens en zomerpeil van polders in AP. Zie ook de getekende en ingekleurde versie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Foto van een pomphuis (met machinist) voor het dieselmotorgemaal in de polder Nieuwe Bullewijk, 1912
Datering:
1912
Beschrijving:
Foto van een pomphuis (met machinist) voor het dieselmotorgemaal in de polder Nieuwe Bullewijk als bijlage bij verklaring van bestuur over levering door Smulders uit Utrecht voor werking van 100 pk eencylinder dieselmotor voor wateropbrengst van 55 m3 en 5,25 m opvoerhoogte
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
foto
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020269
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Blauwdruk van ontwerptekening van stoomgemaal voor Bloemendalerpolder te Weesp, 1893
Datering:
1893
Beschrijving:
Blauwdruk van ontwerptekening van stoomgemaal voor Bloemendalerpolder te Weesp door H.Paul te Leiden d.d. 15-12-1893 met tekening van situatie en doorsneden en schoorsteen. Deze tekening bevat meer details dan de tekening bij beschikking uit 1894 van Gedeputeerde Staten.
In het gebied van Amstel, Gooi en Vecht zijn meer van dergelijke stoomgemalen gebouwd voor de afwatering van polders, in dit geval werd afgewaterd op de Vecht.
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
tekening
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Afmeting bxh:
920x660
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010242
Schaal:
1:100
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
Foto van een deel van dieselmotorgemaal van polder Nieuwe Bullewijk, 1912
Datering:
1912
Beschrijving:
Foto van deel van dieselmotorgemaal van polder Nieuwe Bullewijk als bijlage bij verklaring van bestuur over levering door Smulders uit Utrecht voor werking van 100 pk eencylinder dieselmotor voor wateropbrengst van 55 m3 en 5,25 m opvoerhoogte
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Soort:
foto
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_020268
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
District 4 Mijdrecht, 1874
Datering:
1874
Toelichting bij 'zie ook':
Als er bij het kopje "zie ook" een link staat, dan verwijst die naar het inventarisnummer (archiefdossier) waar de afbeelding bij hoort.
Beschrijving:
District 4 Mijdrecht Met stoomgemaal bij Hoflandse en bij Noorderpolder bij Waver. Met gemidd waterstaat in oude Ronde Veenen -1.27 vergelijk de getekende versie -1.07
Soort:
kaart
Bronvermelding:
Als bronvermelding in publicaties gaarne opnemen: Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het diginummer van de afbeelding.
Kenmerk:
NL-AsdWAGV_010223